مراسم تکریم و معارفه مدیران ارشد سازمان تبلیغات اسلامی

حميد وکيلي

مراسم تکريم و معارفه مديران ارشد سازمان تبليغات اسلامي