مراسم افطار رزمندگان گردان تخریب لشگر ۴۳

محمد مهيمني

مراسم افطار رزمندگان گردان تخريب لشگر ۴۳