بهترین ورزش ها برای سلامت مغز کدامند

محققان پي بردند؛

بهترين ورزش ها براي سلامت مغز کدامند

مطالعات زيادي در مورد تاثير ورزش بر سلامت روان در افراد مسن انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کلمبيا و دانشگاه ميامي آمريکا در مطالعه خود به مقايسه نتايج دو مجموعه اسکن مغز و تست هاي ارزيابي حافظه و مهارت هاي فکري در ۸۷۹ فرد سالمند پرداختند. اين تست ها با ۵ سال فاصله انجام شده بود.

پژوهشگران دريافتند زوال حافظه در افرادي که فعايت هاي ورزشي با شدت کمتر داشتند نظير پياده روي آهسته و يوگا، به مراتب بيشتر از افرادي بود که فعاليت ورزشي شان شديدتر بود و ورزش هاي نظير دويدن و ورزش هاي کارديو را انجام مي دادند.

يافته ها نشان داد اختلاف اين دو گروه معادل ۱۰ سال اختلاف سني در مغزشان بود.

همچنين محققان متوجه شدند فعاليت هاي مداوم هوازي نظير پياده روي سريع روزانه مي تواند موجب تحريک به رشد سلول هاي جديد مغزي حتي در سنين بالاتر شود.

محققان اذعان مي کنند همه فعاليت هاي ورزشي براي حفظ سلامت مفيد هستند. درحاليکه ورزش هاي استقامتي به مستقل بودن کمک مي کنند، يوگا و ساير ورزش هاي انعطاف پذيري هم به پيشگيري از به زمين خوردن هاي خطرناک کمک مي نمايند.