سنت فکری و فلسفی ایرانیان مورد تحسین ارسطو بوده است

حسين کلباسي:

سنت فکري و فلسفي ايرانيان مورد تحسين ارسطو بوده است

کلباسي گفت: حسب قرائن، ارسطو نظر چندان مساعدي به سنت فکري و فلسفي ايرانيان نداشته اما با وجود اين نتوانسته است از انعکاس و حتي تحسين نسبت به ارزشهاي نظري و معنوي اين سنت خودداري کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين کلباسي اشتري، استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي امروز ۲۲ خرداد در بيست و سومين همايش بزرگداشت حکيم ملاصدرا با موضوع «حکمت ايراني و حکمت متعاليه» به ارائه مقاله خود با عنوان حکمت ايراني در گزارشهاي يوناني پرداخت و گفت: در اغلب اسناد و گزارشهايي که دربارة فرهنگ، تاريخ و سنن ايرانيان کهن نگاشته شده عمدتًا بازگويي ابعاد جهان شناختي و کيهان شناختي پارسيان خالي است.

وي افزود: از سوي ديگر همين مقدار آثار موجود نيز عمدتًا به قلم نويسندگاني از يونان و رم باستان و نه خود ايرانيان گردآوري يا تدوين شده است و از اين جهت امروزه از منبع بزرگي در اين زمينه محروم بوده و هستيم.

اين محقق و نويسنده کشورمان تصريح کرد: در لابه لاي برخي از همين آثار به صورت جسته گريخته نيز مي‌توان به شواهدي در اين باب دست يافت؛ ازجمله در مجموعه‌اي موسوم به پاره نوشته‌ها (Fragments) متعلق به ارسطو، قطعات مهمي دال بر ديدگاه کيهان شناختي مغان ايراني با تأکيد بر نظريه ادوار و اکوار منعکس شده است.

کلباسي در ادامه سخنانش در مورد اين قطعات تصريح کرد: اين قطعات در واقع گزيده‌اي است از گزارش منجم و رياضيدان معروف، ائودوکسوس کنيدوسي که به عنوان يکي از اعضاي آکادمي افلاطون و نيز دوست نزديک ارسطو، براي اطلاع ساير اعضا به بيان عناصر مابعدالطبيعي و فلسفي سنت مابعدالطبيعي مغان ايراني اهتمام ورزيده و حتي گمان مي‌رود اين کار به اشارت خود افلاطون صورت گرفته باشد.

وي بيان کرد: صرف نظر از اينکه گزارش مذکور از حد اشاراتي چند در اين زمينه تجاوز نمي‌کند و ساختار خود اين مجموعه نيز به صورت قطعاتي پراکنده است که در يک هيأت فرضي گردآوري شده، با اين حال نشان از اعجاب يونانيان در برابر عظمت فکري حکماي پارسي، سنت کهن ديني و جهان شناختي مغان و بديع بودن اين ديدگاه‌ها نزد يونانيان دارد.

اين استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت: اگر اين نکته را نيز بيفزاييم که حسب قرائن تاريخي، شخص ارسطو نظر چندان مساعدي به سنت فکري و فلسفي ايرانيان به ويژه به مثابه رقيب بزرگ سياسي و فرهنگي آتن و مقدونيه نداشته و با وجود اين نتوانسته است از انعکاس و حتي تحسين نسبت به ارزشهاي نظري و معنوي اين سنت خودداري کند، اهميت اين گزارش و گزارشهاي مانند اين را دوچندان مي‌نمايد.

وي در پايان سخنانش گفت: در مقاله نوشته شده در اين باره مؤلفه‌هاي اصلي گزارش ائودوکسوس برابر نقل ارسطو مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است که علاقه مندان براي مطالعه بيشتر مي‌توانند به آن مراجعه کنند.