اداره مجتمع های درمانی با سرمایه افراد غیر پزشک

نايب رئيس شوراي عالي نظام پزشکي هشدار داد؛

اداره مجتمع هاي درماني با سرمايه افراد غير پزشک

نايب‌ رئيس اول شوراي‌عالي نظام پزشکي، نسبت به همکاري بدون قرارداد همکاران جوان با مجتمع هاي پزشکي و دندانپزشکي که عمدتا توسط افراد غير پزشک، راه اندازي و اداره مي شوند، هشدار داد.

عزت اله گل عليزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مدتي است که افرادي خارج از جامعه پزشکي با سرمايه گذاري در راه اندازي مراکز درماني به ويژه مراکز دندانپزشکي، از همکاران جوان بدون عقد قرارداد در اين مراکز استفاده مي‌کنند.

وي ادامه داد: مدتي است که گزارش‌ها و شکايت‌هايي از پزشکان و دندانپزشکان شاغل در اين قبيل مراکز درماني و دندانپزشکي در شوراي حل اختلاف داريم که لازم است همکاران جوان پزشک و دندانپزشک، بدون قرارداد با اين قبيل مراکز همکاري نکنند.

نايب رئيس اول شوراي عالي نظام پزشکي، با عنوان اين مطلب که تبعات حقوقي اين شکايت‌ها متوجه همکاراني است که در اين قبيل مراکز مشغول کار هستند، گفت: لازم است همکاران جوان حتماً قرارداد ببندند و از شرايط کاري آنجا مطلع و آگاه باشند، زيرا بايد جوابگوي مسائل و مشکلات اين قبيل مراکز باشند.

گل عليزاده با اشاره به روند رو به رشد آمار شکايت‌ها به شوراهاي حل اختلاف، افزود: از رئيس کل و رؤساي نظام پزشکي‌ها درخواست دارم شرايطي فراهم کنند تا از بروز هر گونه مشکل براي اين دسته از همکاران جوان جلوگيري شود.

وي با اشاره به حضور مشاورين حقوقي و نيز وجود دفاتر حقوقي در سازمان مرکزي و بسياري از نظام پزشکي شهرستان‌ها، ادامه داد: همکاران مي‌توانند براي اخذ مشاوره و آگاهي از مسائل حقوقي که بر آنها مترتب مي‌شود، به نظام پزشکي‌ها مراجعه کنند.

گل عليزاده افزود: از رئيس کل سازمان، همکارانم در نظام پزشکي‌ها و نيز معاونت درمان وزارت بهداشت درخواست دارم تا در جهت پيشگيري و جلوگيري از چنين سواستفاده هايي ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

نايب رئيس اول شوراي عالي نظام پزشکي، در ادامه به همکاري سازمان نظام پزشکي و قوه قضائيه در راه اندازي شوراهاي حل اختلاف ويژه امور پزشکي در محل سازمان‌هاي نظام پزشکي اشاره کرد و افزود: هدف از راه اندازي اين شوراها تحقق دادرسي سريع، ساده و آسان است.

وي به ماده يک دستورالعمل تشکيل شوراهاي اختلاف ويژه امور پزشکي اشاره کرد و ادامه داد: به استناد ماده يک همين دستورالعمل اين شورا صلاحيت دارد تا نسبت به رسيدگي و حل و فصل اختلافات اعضاي جامعه پزشکي با يکديگر و همچنين اختلافات جامعه پزشکي با ساير اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي اقدام کند.

گل عليزاده افزود: دفاتر اين شوراها در نظام پزشکي‌هاي استان‌ها مستقر است و همکاران مي‌توانند شکايت خود را از اين طريق پيگيري کنند.

وي افزود: اگر از همکاري شکايت و او در نهايت تبرئه شود، قاعدتاً به جهت وقتي که از وي گرفته مي‌شود مي‌تواند از طريق اين شورا پيگير حقوق از دست رفته خود باشد، که لازم است اين مهم به نحو مقتضي هم به همکاران و نيز شاکيان آنها که گاهي دنبال سو کردن (SUE) هستند، اطلاع رساني شود. همچنين اگر جامعه پزشکي از کارفرما يا مستأجر خود در حوزه پزشکي و غير پزشکي شکايتي داشته باشد مي‌تواند از طريق شوراي حل اختلاف ويژه امور پزشکي، پيگيري کند.