درباره جایگاه اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بحث می شود

درباره جايگاه اجتماعي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها بحث مي شود

نشست «مساله جايگاه اجتماعي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها» در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگارمهر، به همت گروه روانشناسي و علم النفس پژوهشکده اخلاق و تربيت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نشست «ابعاد روان شناختي و جامعه شناختي مساله جايگاه اجتماعي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها» برگزار مي شود.

سخنرانان اين نشست حميد خاني پور، رضا عظيمي، آيت اله ميرزايي و اسماعيل ناصري هستند.

اين نشست روز دوشنبه سوم تيرماه ۹۸ ساعت ۱۰ صبح در سالن انديشه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي شود.