بهداشت بوفه مدارس چگونه نظارت می شود/تقسیم بندی بوفه ها

بهداشت بوفه مدارس چگونه نظارت مي شود/تقسيم بندي بوفه ها

رئيس اداره بهداشت موادغذايي و بهسازي اماکن عمومي مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، در مورد تشديد نظارت هاي بهداشتي بر بوفه مدارس و مراکز آموزشي کشور، توضيحاتي ارائه داد.
سيد رضا غلامي، در گفتگو با خبرنگار مهر، به نحوه کنترل بهداشتي و بازرسي از بوفه مدارس و مراکز آموزشي اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغي که به معاونت هاي بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور داشته ايم، نظارت هاي بهداشتي بر مدارس و مراکز آموزشي، قبل از آغاز سال تحصيلي شروع مي شود. 

وي با اشاره به هماهنگي وزارت بهداشت با وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزي براي نظارت بهداشتي بر بوفه مدارس، افزود: امسال، بوفه بر اساس نوع خوراکي ها و مواد غذايي که دارند، تقسيم بندي شده اند. به طوري که چهار دسته بوفه، براي نظارت هاي بهداشتي، تعريف شده است.
غلامي ادامه داد: دسته اول، بوفه هايي هستند که فقط مواد غذايي بسته بندي شده داراي مجوز را عرضه مي کنند. يعني اين مواد غذايي، نياز به نگهداري در شرايط ويژه مثل يخچال را ندارند. البته اين قبيل بوفه مدارس، بيشتر شامل مناطق محروم و دوردست کشور و مدارسي که زير ۱۰۰ نفر دانش آموز دارند.
وي افزود: دسته دوم بوفه مدارس، علاوه بر اينکه مواد غذايي دسته اول را دارند، مي توانند از مواد غذايي استفاده کننده که نياز به نگهداري در يخچال دارد. مثل شير پاستوريزه و...، که بايد داخل يخچال باشد.
غلامي، به دسته سوم بوفه مدارس اشاره کرد و گفت: دسته سوم بوفه مدارس، علاوه بر داشتن مواد غذايي بوفه هاي نوع اول و دوم، غذاهاي آماده مي آورند که احتياج به گرم نگه داشتن هستند. مثل عدسي و لوبيا، که لازم است حتما تجهيزات گرم کننده را داشته باشند.
وي ادامه داد: بوفه نوع چهارم که همان سلف سرويس ها و آشپزخانه هاي پخت غذا هستند که شامل مراکز آموزشي و دانشگاه ها مي شود.
رئيس اداره بهداشت مواد غذايي و بهسازي اماکن عمومي مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، در خصوص روند نظارت بر فعاليت بوفه هاي مدارس، گفت: ما، نظارت را بر چند فصل فعاليتي تقسيم بندي کرده ايم. نخست، بهداشت فردي مسئول بوفه است. اولويت کار در بوفه مدرسه، کارت بهداشت و همچنين پوشيدن لباس فرم است.
غلامي افزود: فصل دوم نظارت هاي ما، بهداشت محيط بوفه مدرسه است. جمع آوري زباله و پوساند و همچنين، نظافت قفسه هاي بوفه، از مواردي است که بايد رعايت شود.
وي، فصل سوم نظارت هاي بهداشتي را نحوه صحيح نگهداري مواد غذايي در بوفه دانست و گفت: بوفه اي که غذايي را فرآوري مي کند، بايد نحوه نگهداري آن را که شامل دماي لازم براي سالم ماندن اين قبيل مواد غذايي است، رعايت کرده و تجهيزات لازم را داشته باشد.
غلامي در ادامه به نحوه بازرسي هاي نيروهاي بهداشتي از بوفه ها اشاره کرد و افزود: نيروهاي بهداشتي به تجهيزات پرتابل و دماسنج ليزري و نفوذي مجهز هستند. آنچه مسلم است، به گونه اي برنامه ريزي شده که با توجه به نيروهاي بهداشتي هر شهر و بر اساس جمعيت و تعداد مراکز آموزشي و مدارس، حداقل فصلي يکبار بازرسي و نظارت داشته باشند. 
وي گفت: در روستاها و شهرهاي کوچک، با همکاري بهورزان، گاها اين نظارت ها به ماهي دو بار برسد.
غلامي افزود: علاوه بر اين بازرسي ها، چنانچه از سوي اوليا و مربيان و خانواده ها، از نحوه بهداشت بوفه مدرسه شکايت داشته باشند، ما سرکشي خواهيم کرد. ضمن اينکه از طريق تماس با سامانه ۱۹۰ نيز، اين بازرسي ها و نظارت ها صورت مي گيرد.