برنامه وزارت علوم برای تغییر نحوه پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی

برنامه وزارت علوم براي تغيير نحوه پذيرش در مقاطع تحصيلات تکميلي

رئيس دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به تغيير روش پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تکميلي گفت: تا جايي که مي دانم وزارت علوم به دنبال تغيير روش پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي است.
محمود فتوحي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اينکه آيا وزارت علوم از دانشگاه ها براي بررسي و تغيير نحوه پذيرش دانشجو در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري پيشنهاداتي درخواست کرده است، گفت: هنوز درخواستي دراين خصوص نداشته ايم اما تا جايي که من مي دانم هم معاون سابق و هم معاون فعلي آموزشي وزارت علوم، برنامه دارند که روش پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي را تغيير دهند.

وي ادامه داد: وزارت علوم مي خواهد روشي ايجاد کند که براساس آن فردي که کيفيت و توانايي کار پژوهشي را دارد،  انتخاب شود.
رئيس دانشگاه صنعتي شريف افزود: من اميدوارم اين طرح با آمدن دکتر خاکي صديق معاون آموزشي وزارت علوم سرعت بگيرد و بتواند در مرحله اول موضوع کنکور در پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتري را حل کرده و سپس موضوع کنکور کارشناسي را در اولويت قرار دهد.
براساس اين گزارش، علي خاکي صديق معاون آموزشي وزارت علوم، پيش از اين به مهر گفته بود، دانشگاه هاي خوب و برتر کشور از کيفيت ورودي هاي کارشناسي ارشد ناراضي هستند و اين نارضايتي شدت و ضعف دارد.
معاون آموزشي وزير علوم يادآور شد: پيشنهادهاي مختلفي توسط دانشگاه‌ها ارائه شده و کارگروهي در ذيل معاونت آموزشي وزارت علوم براي بررسي بهترين راه حل تشکيل شده ولي هنوز چيزي مصوب نشده است.
وي افزود: برخي از دانشگاه ها خواستار پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد به صورت طرح «آ. ت. ت» هستند و اينکه اين طرح جايگزين کنکور فعلي شود.