سند آمایش آموزش عالی نهایی شد/ ادغام و تجمیع دانشگاهها در اولویت

سند آمايش آموزش عالي نهايي شد/ ادغام و تجميع دانشگاهها در اولويت

معاون آموزشي وزارت علوم از نهايي شدن سند آمايش آموزش عالي خبر داد و گفت: در بخش ساماندهي سند، دانشگاه هاي هم وزن نزديک به هم تجميع و دانشگاه هاي ضعيف‌تر در دانشگاه هاي بزرگ تر ادغام مي شوند.
علي خاکي صديق درباره آخرين وضعيت سند آمايش آموزش عالي وزارت علوم گفت: مباني نظري و چارچوب کلي سند آمايش آموزش عالي، تمام شده و بحث ساماندهي آن به اتمام رسيده و در بخش هاي ديگر نيز درحال بررسي و رسيدگي هستيم اما اصل سند، مربوط به ساماندهي آموزش عالي است.

وي با بيان اينکه در حال نهايي سازي سند آمايش آموزش عالي هستيم افزود: اين سند بعد از نهايي شدن براي تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي شود.
معاون آموزشي وزارت علوم خاطرنشان کرد: وزارت علوم در سال ۹۷ و نيمه اول سال ۹۸ کار خيلي فشرده اي در خصوص سند آمايش آموزش عالي انجام داد و از نظر معاونت آموزشي وزارت علوم تقريبا کار آن تمام شده و درحال انجام يک سري پردازش ها هستيم تا به شوراي عالي  انقلاب فرهنگي ارائه شود.
ابلاغ سند آمايش آموزش عالي قبل از سال آينده
خاکي صديق با بيان اينکه برنامه وزارت علوم اين است که قبل از پايان سال، سند آمايش آموزش عالي را ابلاغ کند، افزود: بحث  ساماندهي سند داراي دو رکن اصلي ادغام و تجميع است. دانشگاه هايي در يک منطقه حضور دارند که تقريبا هم وزن هم و خيلي نزديک به هم کار مي کنند از اين رو ضرورتي به وجود دو دانشگاه بزرگ با توجه به برهم خوردن عرضه و تقاضا در آموزش عالي و توجه به کيفيت، وجود ندارد براي همين اين دانشگاه ها درهم تجميع مي شوند، تا دانشگاه بهتري شکل دهند.
معاون آموزشي وزارت علوم ادامه داد: يک سري موسسات آموزشي نيز داريم که اين موسسات از نظر اندازه و عملکرد ضعيف تر از دانشگاه هاي همان منطقه هستند که در دانشگاه هاي بزرگ ادغام مي شوند بنابراين برنامه يا ادغام و يا تجميع است و چيزي به نام منحل شدن نداريم.
تاکيد بر عدم انحلال موسسات و دانشگاه ها
وي با تاکيد بر عدم انحلال دانشگاه ها افزود: برنامه اي براي کم کردن اعضاي هيئت علمي يا دانشجويان در اين طرح نيست، بيشتر هدف استفاده بهينه از منابع موجود است. اينکه ما بتوانيم از منابع موجود بهترين استفاده براي آموزش عالي را داشته باشيم.