تصویب ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد

تصويب ممنوعيت ورود کالاهايي که امکان توليد داخلي آنها وجود دارد

در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر شد، ورود کالاهايي که امکان توليد داخلي آن و تأمين نيازهاي بازار وجود دارد، در حمايت از توليدگران داخلي و افزايش اشتغال ممنوع شود.
چهل و يکمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه روز شنبه با حضور اعضاء و سران سه قوه تشکيل شد.

در ادامه مباحث پيرامون اصلاحات ساختاري بودجه، رئيس سازمان برنامه و بودجه گزارشي از اقدامات صورت گرفته مطرح کرد.
سياست‌هاي اصلاح ساختار نظام مالياتي مبتني بر افزايش پايه مالياتي و نسبت آن با درآمد ناخالص ملي و تأمين منابع پايدار و جهت‌گيري‌هاي مالياتي در حمايت از افزايش توليد و حمايت از اقشار کم درآمد، در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني، در ادامه جلسه گزارشي از عملکرد اين وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارايه کرد و مقرر شد ورود کالاهايي که امکان توليد داخلي آن و تأمين نيازهاي بازار وجود دارد، در حمايت از توليدگران داخلي و افزايش اشتغال ممنوع شود.