دسترسی مراکز درمانی کشور به داروی آنفلوانزا محدود نشود

دسترسي مراکز درماني کشور به داروي آنفلوانزا محدود نشود

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه اي به معاونين بهداشت دانشگاه ها و دانشکده هاي پزشکي سراسر کشور، بر گسترش سطح پوشش مراکز درماني به داروي «اوسلتامي وير»، تاکيد کرد.
عليرضا رئيسي، در نامه اي به دانشگاه ها و دانشکده هاي پزشکي سراسر کشور، عنوان کرد: تعدادي از بيمارستان هاي خصوصي سراسر کشور هم اکنون پذيراي بيماران مبتلا به آنفلوانزا هستند و دسترسي آنها به اوسلتامي وير محدود است.

خواهشمندم به همکاران دستور فرماييد، ضمن تماس روزانه با تمامي بيمارستان ها اعم از خصوصي و دولتي که بيمار مشکوک يا مبتلا به آنفلوانزا را بستري مي نمايند، دارو در اختيار آنها قرار گرفته و هيچ نوع کمبودي در روزهاي آينده رخ ندهد.
همراه با دارو لازم است پروتکل درمان که از قبل خدمت جنابعالي ارسال گرديد نيز در اختيار ايشان قرار گيرد تا بيماران دقيقا مطابق پروتکل تحت درمان قرار گيرند.
اطمينان داشته باشيد، در حال حاضر هيچ نوع کمبودي در رابطه با داروي اوسلتامي وير در سراسر کشور وجود ندارد و لازم است اين موضوع مورد ملاحظه جدي قرار گيرد.
تماس روزانه و ارتباط تنگاتنگ با معاونين درمان ضروري بوده و لازم است اين موضوع کاملا مورد ملاحظه قرار گيرد. ضمنا اطلاعات هفتگي آنفلوانزا در سطح کشوري روزهاي يکشنبه هرهفته به اطلاع جنابعالي خواهد رسيد.
تلاش نماييد، اطلاع رساني را به حداکثر لازم در سطح شهرستان ها گسترش دهيد.