سلول های عصبی مصنوعی آلزایمر را درمان می کنند

سلول هاي عصبي مصنوعي آلزايمر را درمان مي کنند

محققان سلول هاي الکترونيکي روي تراشه ساخته اند که مي توانند فعاليت اعصاب را تقليد و در نتيجه خسارت هاي ناشي از بيماري هايي مانند آلزايمر را ترميم کنند.
به نقل از تلگراف، اعصاب مصنوعي ساخته شده که مي توان آنها را در مغز ايمپلنت کرد تا خسارت هاي ناشي از آلزايمر يا بيماري هاي عصبي ديگر را ترميم کرد.

گروهي از محققان دانشگاه بث با همکاري محققان بين المللي سلول هاي الکترونيکي ساخته اند که روي يک تراشه سيليکوني قرار دارند. هنگاميکه سيسم عصبي تحريک مي شود، اين سلول هاي الکترونيکي واکنش هاي اعصاب واقعي را تقليد مي کنند.
اعصاب در حقيقت سلول هاي مخصوصي هستند که پالس هاي عصبي را انتقال مي دهند و به اين ترتيب بخش هايي از بدن با يکديگر ارتباط برقرار کنند. آنها اجزاي اصلي مغز، نخاع و سيستم عصبي هستند. سلول هاي عصبي دور قلب نيز وجود دارند.
دانشمندان مدتها است که سعي دارند سلول هاي مصنوعي مغز را بسازند اما با چالش روبرو بودند زيرا واکنش اعصاب به سيگنال بيشتر اوقات پيچيده و غيرقابل پيش بيني است.
اما اکنون دانشمندان با استفاده از مدل سازي رايانشي توانسته اند معادلاتي را انجام دهند که چگونگي واکنش سلول ها هنگام دريافت سيگنال از اعصاب خاصي را توضيح مي دهد . همچنين آنها تراشه هاي سيليکوني ابداع کرده اند که اين واکنش را تکرار مي کند.
آلن نوگارت  استاد فيزيک دانشگاه بث و محقق ارشد اين پژوهش مي گويد: تاکنون اعصاب شبيه جعبه سياه بوده اند اما ما توانسته ايم اين جعبه سياه را باز و داخل آن را بررسي کنيم.
 محققان معتقدند  اين کشف به توليد نسل جديدي از ايمپلنت ها منجر مي شود که بيماري هاي مزمن مانند بيماري هاي قلبي، آلزايمر و همچنين بيماري هاي تخريب اعصاب را درمان مي کنند.