خبر کاهش تعداد کارکنان سفارت انگلیس در ایران صحت ندارد

خبر کاهش تعداد کارکنان سفارت انگليس در ايران صحت ندارد

سفير ايران در لندن با تکذيب خبر شبکه اسکاي‌نيوز مبني بر کاهش حضور ديپلماتيک انگليس در ايران گفت: مي‌خواهند جامعه انگليس را گمراه کنند.
حميد بعيدي نژاد سفير کشورمان در لندن در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: عجيب است که شبکه اسکاي نيوز - که زماني متعلق به مُرداک بود - خبري جعلي در مورد کاهش حضور ديپلماتيک انگليس منتشر مي کند. من امروز در جلسه‌اي با وزارت خارجه اين کشور بودم و در اين جلسه بر گسترش سطح مناسبات دوجانبه تاکيد شد.

وي افزود: ۱۶ سال پس از تجاوز به خاک عراق، همان افراد دوباره دارند جامعه انگليس را گمراه مي‌کنند.