باشگاه فرایبورگ آلمان خواهان جذب مدافع تیم ملی فوتبال ایران

باشگاه فرايبورگ آلمان خواهان جذب مدافع تيم ملي فوتبال ايران

باشگاه فرايبورگ آلمان خواهان به خدمت گرفتن مجيد حسيني مدافع تيم ملي فوتبال ايران است.
به نقل از سايت «yeniakit» ترکيه، سيدمجيد حسيني مدافع ايراني تيم فوتبال ترابوزان اسپور ترکيه از تيم فرايبورگ آلمان پيشنهاد دارد.

طبق ادعاي اين سايت، پيشنهاد فرايبورگ براي جذب حسيني به اين باشگاه رسيده است.
ترابوزان مبلغ ۴ ميليون يورو را براي فروش حسيني مدنظر قرار داده است.
فرايبورگ در حال حاضر با ۲۶ امتياز در رده هشتم بوندس ليگا آلمان قرار دارد.
پيش از اين هم گفته مي شد حسيني از هرتابرلين آلمان و ساسولو ايتاليا پيشنهاد دارد.