مالکیت موبایل برای افراد زیر ۲۱ سال ممنوع می شود

مالکيت موبايل براي افراد زير ۲۱ سال ممنوع مي شود

يکي از سناتورهاي ايالت ورمونت لايحه اي به مجلس سنا ارائه کرده که به موجب آن افراد زير ۲۱ سال نمي توانند صاحب موبايل باشند و در صورت تخطي با جريمه نقدي و زندان روبرو مي شوند.
به نقل از ديلي ميل، در صورت تصويب يک لايحه جديد در مجلس سناي آمريکا، نوجوانان ساکن ايالت ورمونت که صاحب موبايل هستند، مجرم شناخته مي شوند.

طبق اين لايحه که S.۲۱۲ ناميده مي شود، هر فرد کمتر از ۲۱ سال که از موبايل استفاده مي کند يا صاحب آن است، با جريمه اي هزار دلاري و تا يک سال زندان روبرو خواهد شد. 
اين لايحه روز چهارشنبه براي بررسي بيشتر به کميته قضايي ايالت ورمونت ارسال شد. در متن لايحه آمده است: با توجه به عواقب خطرناک استفاده از موبايل توسط نوجوانان، پر واضح است که افراد زير ۲۱ سال  به اندازه کافي براي دسترسي به اين دستگاه ها بالغ نيستند، به طور مشابه  مجمع عمومي ايالات متحده آمريکا معتقد است افراد کمتر از ۲۱ سال براي در اختيار داشتن اسلحه و کشيدن سيگار بالغ نيستند.
در بخش ديگري از لايحه آمده است:دسترسي به اينترنت و شبکه اجتماعي به طور کلي از طريق موبايل فراهم مي شود. از اين فناوري ها براي افراطي گري، جذب افراد به تروريسم، فاشيسم و ...استفاده مي شود. 
در اين لايحه طيف وسيعي از مشکلات براي توجيه ممنوعيت موبايل براي افراد زير ۲۱ سال توضيح داده شده مانند نرخ بالاي تصادف نوجوانان، قلدري سايبري، خودکشي و افراطي گري سياسي.
جان راجرز يکي از سناتورهاي حزب دموکرات در ايالت ورمونت اين لايحه را به مجلس ارائه کرده است.