زمان معرفی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد

زمان معرفي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران مشخص شد

سرپرست دبيرکلي فدراسيون فوتبال زمان معرفي سرمربي تيم ملي ايران را اعلام کرد.
مدتهاست فدراسيون فوتبال به دنبال پيدا کردن جانشين براي مارک ويلموتس است. با اين حال هنوز به جمع بندي نهايي در مورد استفاده از مربي خارجي و يا داخلي نرسيده است.

ابراهيم شکوري سرپرست دبيرکلي فدراسيون فوتبال در مورد انتخاب سرمربي تيم ملي گفت: فدراسيون هم گزينه داخلي داريم و هم گزينه خارجي. در حال مذاکره با گزينه ها هستيم و هر کدام به نفع فوتبال باشد ايشان را انتخاب خواهيم کرد.
وي در مورد زمان معرفي سرمربي تيم ملي هم گفت: تا هفته آينده سرمربي جديد تيم ملي معرفي خواهد شد.