ارتباط کار زیاد و افزایش ریسک فشارخون بالا

ارتباط کار زياد و افزايش ريسک فشارخون بالا

مطالعه جديد نشان مي دهد افرادي که طولاني تر از ساعات متداول کار مي کنند بسيار در معرض ابتلا به فشارخون بالا هستند.
مطالعه جديد محققان دانشگاه لاوال کانادا نشان مي‌دهد افرادي که ۴۹ ساعت يا بيشتر در هفته کار مي‌کنند ۷۰ درصد بيشتر با ريسک ابتلاء به فشارخون بالا روبرو هستند.

به گفته محققان، نسبت قابل توجهي از اين افراد از نوعي فشارخون پنهان رنج مي‌برند که معمولاً در معاينات باليني بدون تشخيص باقي مي‌ماند.
در مطالعه جديد، بيش از ۳۵۰۰ کارمند در سه نهاد دولتي در کبک کانادا مورد بررسي قرار گرفتند.
افرادي که بين ۴۱ تا ۴۸ ساعت در هفته کار مي‌کردند ۵۴ درصد بيشتر با احتمال ابتلاء به فشارخون مخفي نيز روبرو هستند.
«کاويار ترودل»، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مي‌گويد: «فشارخون مخفي و دائمي، هردو با ريسک بالا بيماري قلبي عروقي مرتبط هستند.»
وي در ادامه اذعان مي‌کند: «افراد بايد بدانند که ساعات کاري طولاني ممکن است بر سلامت قلب تأثير گذارد و اگر مدت طولاني در هفته کار مي‌کنند بايد همواره فشارخون شأن را کنترل نمايند.»