ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشور ثالث در صورت لزوم

ارسال جعبه سياه هواپيماي اوکرايني به کشور ثالث در صورت لزوم

وزير راه و شهرسازي گفت: اگر نتوانيم جعبه سياه هواپيماي اوکرايني را بازخواني کنيم حتماً با هماهنگي اوکراين آن را به کشور ثالث مي‌دهيم.
محمد اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرين وضعيت جعبه سياه هواپيماي اوکرايني گفت: هنوز در مرحله تحقيقات و بررسي هستيم. جعبه سياه تنها يک اِلمان از آن است.

وي گفت: با تيم اوکرايني بررسي‌ها ادامه دارد. تاکنون بررسي‌ها بر اساس شواهد روي زمين و باقيمانده هواپيما بود ولي روز گذشته اوکرايني‌ها مدارک هواپيما را براي ما ارسال کردند.
وزير راه و شهرسازي افزود: اگر نتوانيم جعبه سياه را بازخواني کنيم حتماً با هماهنگي اوکراين آن را به کشور ثالث مي‌دهيم.
وي گفت: بازخواني جعبه سياه پيچيده نيست ولي اين تايپ از هواپيما را در ايران نداريم. ضمن اينکه جعبه سياه آسيب ديده و نياز به ترميم دارد. در کميته مشترک ايران و اوکراين در خصوص اعزام اين جعبه سياه به کشور ثالث نتيجه گيري خواهد شد.