تماس با ما

 

 

آدرس پستي اداره كل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان :

زاهدان - خيابان آزادي – روبروي آزادي 5 – مجتمع فرهنگي نور اداره كل تبليغات اسلامي سيستان و بلوچستان

كد پستي : 9813653465

شماره تلفن :  4 الي 33213801 - 054

روابط عمومي: 33225856

فكس : 33213805 - 054

پست الكترونيك :  info@zahedan-tebyan.ir  -  ravabetezahedan@yahoo.com 

مخصوص پرسنل اداره : فرمهاي نظرسنجي

با آرزوي موفقيت روز افزون براي شما