دوشنبه 2 مرداد 1396 - 30 شوال 1438 - 24 ژولاي 2017


 
 


 


 


 آغاز برداشت میگو از سایت پرورشآغاز برداشت میگو از سایت پرورش میگو «گواتر» شهرستان چابهار...

مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان خبر داد: آغاز برداشت میگو از سایت پرورش میگو «گواتر» شهرستان چابهار چابهار - مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان
دوره آموزشی آشنایی با فرق و مذاهبدوره آموزشی آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی و خطر جریان های تکفیری...

در زاهدان برگزار شد دوره آموزشی آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی و خطر جریان های تکفیری دوره آموزشی آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی و خطر جریان های تکفیر
مراسم محوری عزاداری شهادت اماممراسم محوری عزاداری شهادت امام جعفرصادق(ع) درمسجدجامع زاهدان برگزارشد...

مراسم محوری عزاداری شهادت امام جعفرصادق(ع) درمسجدجامع زاهدان برگزارشد رئیس اداره تبلیغات اسلامی زاهدان گفت: ویژه برنامه شهادت فرزند امام موسی کاظم