یکشنبه 17 آذر 1398 - 11 ربيع الثاني 1441 - 8 دسامبر 2019


 
 


 


 


 آغاز اجرای طرح امام محله و تحولآغاز اجرای طرح امام محله و تحول اجتماعی در ۱۱ نقطه سیستان و بلوچستان...

آغاز اجرای طرح امام محله و تحول اجتماعی در ۱۱ نقطه سیستان و بلوچستان مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای ساماندهی به امور
فعالیت تبلیغی ۱۰مبلغ اردو زبانفعالیت تبلیغی ۱۰مبلغ اردو زبان در جمع زوار پاکستانی...

فعالیت تبلیغی ۱۰مبلغ اردو زبان در جمع زوار پاکستانی مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از فعالیت 10مبلغ اردو زبان در جمع زوار پاکستانی اربعین
علمای شیعه و سنی پرچمدار وحدتعلمای شیعه و سنی پرچمدار وحدت هستند...

علمای شیعه و سنی پرچمدار وحدت هستند مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: علمای شیعه و سنی با شاخصه برخورداری از بصیرت، اخلاق و منش انسانی پ