چهارشنبه 24 مهر 1398 - 17 صفر 1441 - 16 اكتبر 2019


 
 


 


 


 موضوع اربعین یک ظرفیت ویژه فرهنگیموضوع اربعین یک ظرفیت ویژه فرهنگی است...

موضوع اربعین یک ظرفیت ویژه فرهنگی است قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی گفت: موضوع اربعین یک ظرفیت ویژه فرهنگی برای کشور است که باید با برنامه ریزی م
بازدید نماینده سازمان تبلیغاتبازدید نماینده سازمان تبلیغات اسلامی از ورود زوار پاکستانی اربعین حسینی(ع)...
بازدید نماینده سازمان تبلیغات اسلامی از ورود زوار پاکستانی اربعین حسینی(ع) نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در معیت حجت‌الاسلام بزمانی از ورود زوار پاک
انجام بیش از ۵هزار سخنرانی درانجام بیش از ۵هزار سخنرانی در محرم امسال در سیستان و بلوچستان...

انجام بیش از ۵هزار سخنرانی در محرم امسال در سیستان و بلوچستان مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از برگزاری 5045 سخنرانی با موضوع امر به معرو