پنج شنبه 28 دي 1396 - 1 جمادي الاول 1439 - 18 ژانويه 2018


 
 


 


 


 اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعهاشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است...

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان: اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در مهرستان بلوچستا
مراسم شب شعر و خاطره شهداء درمراسم شب شعر و خاطره شهداء در سیب سوران بلوچستان برگزار شد...

مراسم شب شعر و خاطره شهداء در سیب سوران بلوچستان برگزار شد دربزرگداشت شهدا،با حضورمدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان،مراسم شب شعر و خاطره شه
فعالیت ۲۷ خانه قرآن شهری و روستاییفعالیت ۲۷ خانه قرآن شهری و روستایی درسیستان...

فعالیت ۲۷ خانه قرآن شهری و روستایی درسیستان کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی زابل گفت: در حال حاضر ۲۷ خانه قرآن شهری و روستایی در سیستان م