پنج شنبه 26 تير 1399 - 24 ذي القعده 1441 - 16 ژولاي 2020


 
 


 


 


 
 حضور ۷۰ روحانی جهادی در تغسیلحضور ۷۰ روحانی جهادی در تغسیل و تدفین اموات کرونایی سیستان و بلوچستان...

حضور ۷۰ روحانی جهادی در تغسیل و تدفین اموات کرونایی سیستان و بلوچستان مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان از تشکیل قرارگاه طلاب جهادی امام سجاد
امام رضا(ع) مایه افتخار تمامیامام رضا(ع) مایه افتخار تمامی مذاهب دنیا است...

امام رضا(ع) مایه افتخار تمامی مذاهب دنیا است مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: امام رضا(ع) نه تنها در میان تشیع و تسنن از جایگاه ویژه ا
گفتمان و ساختارهای گام دوم انقلابگفتمان و ساختارهای گام دوم انقلاب نقشه راه جامعه است...

گفتمان و ساختارهای گام دوم انقلاب نقشه راه جامعه است معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: گفتمان و ساختارهای گام دوم انقلاب که از سو