جمعه 3 آذر 1396 - 5 ربيع الاول 1439 - 24 نوامبر 2017


 
 


 


 


 ورود 1800 زائر حسینی پاکستان بهورود 1800 زائر حسینی پاکستان به زاهدان...

ورود 1800 زائر حسینی پاکستان به زاهدان 1800 زائر حسینی پاکستان از طریق مرز میرجاوه وارد زاهدان شدند. به گزارش روابط عمومی ادار
سیزدهم آبان به همه مستضعفان آموختسیزدهم آبان به همه مستضعفان آموخت که می‌توانند چپاولگران را به زباله‌دان تاریخ بسپارند...

سیزدهم آبان به همه مستضعفان آموخت که می‌توانند چپاولگران را به زباله‌دان تاریخ بسپارند کانون مداحان و شاعران آیینی شهرستان زاهدان طی بیانیه ای اعلا
عبور از مرزها طبق ضوابط در اربعینعبور از مرزها طبق ضوابط در اربعین برای حفظ امنیت خودمان است...

آیت الله عباسعلی سلیمانی در مسجد المهدی (عج) زاهدان عبور از مرزها طبق ضوابط در اربعین برای حفظ امنیت خودمان است آیت الله عباسعلی سلیمانی درمراسم ع