چهارشنبه 2 آبان 1397 - 14 صفر 1440 - 24 اكتبر 2018


 
 


 


 


 ورود ۱۵ هزار زائر پاکستانی اربعینورود ۱۵ هزار زائر پاکستانی اربعین حسینی به سیستان و بلوچستان...

ورود ۱۵ هزار زائر پاکستانی اربعین حسینی به سیستان و بلوچستان از 21 مهرماه که ستاد اربعین فعالیت خود را آغاز کرده است، تاکنون ۱۵ هزار زائر پاکستان
برگزاری محافل قرآنی در جمع زائرینبرگزاری محافل قرآنی در جمع زائرین پاکستانی اربعین حسینی...

برگزاری محافل قرآنی در جمع زائرین پاکستانی اربعین حسینی محافل انس با قرآن کریم ویژه زائرین پاکستانی اربعین حسینی هر روز تا پایان هفته جاری در موک
دشمن وحدت و انسجام مردم سیستاندشمن وحدت و انسجام مردم سیستان و بلوچستان را هدف قرار داده است...

حجت‌الاسلام عبدالهی: دشمن وحدت و انسجام مردم سیستان و بلوچستان را هدف قرار داده است کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی سرباز گفت: دشمنان جمهوری اسل