دوشنبه 29 بهمن 1397 - 13 جمادي الثاني 1440 - 18 فوريه 2019


 
 


 


 


 همایش چهل سال عزت و اقتدار انقلابهمایش چهل سال عزت و اقتدار انقلاب اسلامی در نگاه علمای تشیع و تسنن در زهک...

همایش چهل سال عزت و اقتدار انقلاب اسلامی در نگاه علمای تشیع و تسنن در زهک همایش چهل سال عزت و اقتدار انقلاب اسلامی در نگاه علمای تشیع و تسنن سیست
شکست تفکر تکفیری پیام بزرگ خونشکست تفکر تکفیری پیام بزرگ خون شهدای حادثه تروریستی زاهدان است...

شکست تفکر تکفیری پیام بزرگ خون شهدای حادثه تروریستی زاهدان است مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: کسانی که از تفکر تکفیری پیروی می‌کنن
۲۰ هزار ویژه برنامه در سیستان۲۰ هزار ویژه برنامه در سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود...

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛ ۲۰ هزار ویژه برنامه در سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و