پنج شنبه 8 تير 1396 - 5 شوال 1438 - 29 ژوئن 2017


 
 


 


 


 شهروندان خاش پاداش و ثواب یک ماهشهروندان خاش پاداش و ثواب یک ماه بندگی و عبادت خود را از خداوند متعال طلب کردند...

با حضور در نماز عید فطر؛ شهروندان خاش پاداش و ثواب یک ماه بندگی و عبادت خود را از خداوند متعال طلب کردند نماز عید سعید فطر صبح امروز با حضور باشکو
عید فطر سمبل و نماد وحدت مسلمانانعید فطر سمبل و نماد وحدت مسلمانان جهان است...

عید فطر سمبل و نماد وحدت مسلمانان جهان است امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش گفت: عید فطر سمبل و نماد وحدت مسلمانان جهان است و در حقیقت و جشن عبودیت و
* عید سعید فطر پاکترین عید است

* عید سعید فطر پاکترین عید است امام جماعت مسجد حضرت علی ابن ابیطالب(ع) روستای عباس آباد خاش گفت: در این عید با سعادت اجر و ثواب یک ماه دوری از همه