شنبه 27 بهمن 1397 - 11 جمادي الثاني 1440 - 16 فوريه 2019


 
 


 


 


 شکست تفکر تکفیری پیام بزرگ خونشکست تفکر تکفیری پیام بزرگ خون شهدای حادثه تروریستی زاهدان است...

شکست تفکر تکفیری پیام بزرگ خون شهدای حادثه تروریستی زاهدان است مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: کسانی که از تفکر تکفیری پیروی می‌کنن
۲۰ هزار ویژه برنامه در سیستان۲۰ هزار ویژه برنامه در سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود...

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی؛ ۲۰ هزار ویژه برنامه در سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و
همایش خدیجه الکبری بانوی فضیلتهمایش خدیجه الکبری بانوی فضیلت محور وحدت...

همایش خدیجه الکبری بانوی فضیلت محور وحدت دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان سرکار خانم انصاریان خبر داد:   قابل توجه اندیشمندان ، طلاب ، دا