چهارشنبه 5 تير 1398 - 22 شوال 1440 - 26 ژوئن 2019


 
 


 


 


 ۶۰ درصد پست‌های اداری تبلیغات۶۰ درصد پست‌های اداری تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خالی است...

۶۰ درصد پست‌های اداری تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خالی است مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: بزرگترین معضل در اداره‌کل تبلیغات اس
سازمان تبلیغات اسلامی، مروج باورهایسازمان تبلیغات اسلامی، مروج باورهای فرهنگی و دینی اسلام است...

سازمان تبلیغات اسلامی، مروج باورهای فرهنگی و دینی اسلام است مدیرکل تبلیغات سیستان‌وبلوچستان گفت: تبلور حیات معنوی و ترویج شاخص‌های اعتقادی و باور
کاهش بودجه‌ قرآنی موجب خسارت‌هایکاهش بودجه‌ قرآنی موجب خسارت‌های جبران ناپذیری در عرصه‌ فرهنگی می‌شود...

کاهش بودجه‌ قرآنی موجب خسارت‌های جبران ناپذیری در عرصه‌ فرهنگی می‌شود   سهیلا صفرزایی گفت: بودجه‌های فرهنگی و قرآنی اصولاً کم هستندو کاهش