یکشنبه 29 بهمن 1396 - 2 جمادي الثاني 1439 - 18 فوريه 2018


 
 


 


 


 برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتیبرگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی با حضور حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری...

برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی با حضور حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری روز سه شنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه کارگاه آموزشی مبلغات سنتی ویژه مبلغات سنتی
برگزاری مسابقات قرآن کریم درشهرستانبرگزاری مسابقات قرآن کریم درشهرستان سراوان برگزارشد...

برگزاری مسابقات قرآن کریم درشهرستان سراوان برگزارشد رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرزی سراوان از برگزاری مسابقات قرآن کریم خبر داد. به
برگزاری نشست روحانیون مستقر شهرستانبرگزاری نشست روحانیون مستقر شهرستان نیمروز با موضوع ایام فاطمیه...

برگزاری نشست روحانیون مستقر شهرستان نیمروز با موضوع ایام فاطمیه رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیمروزگفت: دراین ایام مهم وحیاتی روحانیون از گف