چهارشنبه 27 تير 1397 - 5 ذي القعده 1439 - 18 ژولاي 2018


 
 


 


 


 همایش عفاف و حجاب در تبلیغات اسلامیهمایش عفاف و حجاب در تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار شد...

با رنگ و بوی ایثار و شهادت: همایش عفاف و حجاب در تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار شد همایش عفاف و حجاب ویژه بانوان،به همت پایگاه مقاومت
حجاب اسلامی باعث ارزش نهادن بهحجاب اسلامی باعث ارزش نهادن به کرامت انسانی زن است...

رئیس حوزه علمیه صدیقه اطهر(س) هیرمند: حجاب اسلامی باعث ارزش نهادن به کرامت انسانی زن است سرکار خانم جهانی گفت: چادر سمبل حجاب اسلامی است که با
حفظ شخصیت زنان و استحکام بنیانحفظ شخصیت زنان و استحکام بنیان خانواده از مهمترین آثار حجاب در جامعه است...

مولوی بلال مقدسیان: حفظ شخصیت زنان و استحکام بنیان خانواده از مهمترین آثار حجاب در جامعه است مولوی مقدسیان گفت: حفظ شخصیت زنان و استحکام بنیان