چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 1 ذي الحجه 1438 - 23 آگوست 2017


 
 


 


 


 برگزاری اردوی جهادی دانشجویی وبرگزاری اردوی جهادی دانشجویی و طلبگی...

برگزاری اردوی جهادی دانشجویی و طلبگی راه اندازی اردوی جهادی دانشجویی و طلبگی جهت انجام فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و عمرانی در مدرسه حضرت خدیج
برگزاری جلسه هماهنگی روز جهانیبرگزاری جلسه هماهنگی روز جهانی مسجد در زهک...

برگزاری جلسه هماهنگی روز جهانی مسجد در زهک جلسه همانگی روزجهانی مسجد به همت اداره تبلیغات اسلامی زهک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی
برگزاری کارگاه اموزشی غدیر شناسیبرگزاری کارگاه اموزشی غدیر شناسی در شهرستان مرزی هیرمند...

برگزاری کارگاه اموزشی غدیر شناسی در شهرستان مرزی هیرمند روحانیون محترم مستقر و طرح هجرت شهرستان مرزی هیرمند در کارگاه آموزشی غدیر شناسی در دانشگاه