دوشنبه 7 فروردين 1396 - 28 جمادي الثاني 1438 - 27 مارس 2017


 
 


 


 


 اولین شرط آمر به معروف عامل بودناولین شرط آمر به معروف عامل بودن است...

حجت‌الاسلام بزمانی: اولین شرط آمر به معروف عامل بودن است مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: انسان در راستای راه خدا قیام می‌کندومی توا
شناسایی وجذب 870 داوطلب طلایهشناسایی وجذب 870 داوطلب طلایه دار امر به معروف و نهی ازمنکر درمساجد زاهدان...

شناسایی وجذب 870 داوطلب طلایه دار امر به معروف و نهی ازمنکر درمساجد زاهدان 870 آمر به معروف وناهی از منکر در راستای نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف
نشست مشترک ماهیانه کانون مداحاننشست مشترک ماهیانه کانون مداحان وشورا وهیات مذهبی درزاهدان برگزارشد...

حجت‌الاسلام خیور نشست مشترک ماهیانه کانون مداحان وشورا وهیات مذهبی درزاهدان برگزارشد رئیس اداره تبلیغات اسلامی زاهدان گفت: درروزهای پایانی سال جار