دوشنبه 20 ارديبهشت 1400 - 28 رمضان 1442 - 10 مي 2021
صفحه اصلي/مسابقه

برندگان مسابقه

با سلام و تشكر از اينكه در مسابقه اينترنتي ما شركت نموديد .

تذكر : فقط عزيزاني در قرعه كشي شركت داده خواهند شد كه مشخصات كامل ( آدرس پستي،شماره تلفن ، كدپستي و...) دقيق خود را وارد كرده باشند .

با سپاس از دقت نظر شما

برندگان اسفند ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 412 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي ابراهيم اميني از  تبريز

سرکار خانم صفايي مقدم از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان بهمن ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 508 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سرکار خانم مهري آقاجاني از  اصفهان

سرکار خانم  کنيز نورا از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان دي ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 391 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سرکار خانم فهيمه عابدبوجي از  زنجان

جناب آقاي رضا فدايي از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آذر ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 458 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي نيما نوايي از  عجبشير

سرکار خانم  رضوانه نورا از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آبان ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 320 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سرکار خانم ايران موري لطفي از  گچساران

سرکار خانم نيکانياز کيخا از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مهر ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 412 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سرکار خانم فاطمه صغري آخوند از  يزد

سرکار خانم مهديه سالاري از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان شهريور ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 217 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي محمد حسين پوريافر از  کرمان

جناب آقاي مهنا معيني از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مردادماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 327 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي محمد شير محمدي از  زنجان

جناب آقاي اميد ايرانمنش از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان تير ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 287 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سرکار خانم بتول مظاهري مقدم از  تبريز

سرکار خانم حليمه علي صوفي از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان خرداد ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 317 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سرکار خانم فاطمه رضايي از  تهران

جناب آقاي حسين کريمي از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان ارديبهشت ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 292 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي حسين عليجان از  آستانه اشرفيه

جناب آقاي مهدي نيازکيخا از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان فروردين ماه 1398:

در اين مسابقه تعداد 327 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي احمد يوسفي از  بروجرد

جناب آقاي حسين سرگلزايي از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان اسفند ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 285 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي مجيد مهدوي از  تهران

سرکار خانم سعيده نورا از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان بهمن ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 307 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سرکار خانم حنانه مظاهري راد  از  تبريز

جناب آقاي مرتضي آزادنيا از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان دي ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 274 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي اسماعيل خدمتلو از  خرمدره

جناب آقاي علي واصفي از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آذر ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 305 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي روح الله طاهري  از  زنجان

سركار خانم زهرا عرب از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آبان ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 229 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي عليرضا بهداروندي  از  شهركرد

سركار خانم رزيتا نورا از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مهر ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 327 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركار خانم معصومه رضايي  از  تهران

جناب آقاي سعيد مهران از  مهرستان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان شهريور ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 392 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركار خانم پريسا خليلي  از  تهران

سركار خانم حليمه علي صوفي از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مردادماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 308 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي صادق حسيني  از  مشهد

سركار خانم تهمينه جهانتيغي از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان تيرماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 217 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركار خانم كوثر بيخبر  از  كرمان

سركار خانم زهرا عرب از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان خرداد ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 293 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركار خانم زينب دانشور  از  تهران

سركار خانم يلدا نيازكيخا از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان ارديبهشت ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 378 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركار خانم آمنه شاكر  از  تهران

سركار خانم كوثر ميري علي آباد از  زهك

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان فروردين ماه 1397:

در اين مسابقه تعداد 218 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي سيدمحمدطاها ميرزماني  از  گيلان

جناب آقاي محمدمهدي نورا از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان اسفند ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 295 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي گوزل احمدي از  زنجان

جناب آقاي حسن محمدزاده سرحدي  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان بهمن ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 357 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي يوسف صبحاني نسب از  بوشهر

جناب آقاي ابوالفضل نورا  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان دي ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 357 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي نيما مكوندي از  گچساران

جناب آقاي صالح نوري  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آذر ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 287 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي امير رضا ثانوي از  ساري

سركار خانم مبينا نورا  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان آبان ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 305نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركار خانم مريم كريمي بلندي از  زنجان

جناب آقاي علي اكبر شجاعي فر  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مهرماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 208 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي مجيد مظاهري راد از  تبريز

جناب آقاي اسد كيخايي  از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان شهريور ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 248 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي سيدمحمد حسن نژاد حسيني از  مشهد مقدس

سركار خانم كبري صفايي مقدم  از  زابل

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان مرداد ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 382 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركارخانم سميه پيري از  دليجان

جناب آقاي محمد فدايي  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان تير ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 317 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

سركارخانم طوبي مومني فر از  مشهد

جناب آقاي مهدي نورا  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

 

برندگان خرداد ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 289 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي باقر پرج از  بابل

جناب آقاي سينا افشاري  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان ارديبهشت ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 314 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي سعيد عابدزاده از  زنجان

سركار خانم صغرا صفايي مقدم  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

برندگان فروردين ماه 1396 :

در اين مسابقه تعداد 383 نفر جواب صحيح ارسال كرده اند و نفرات ذيل به قيد قرعه انتخاب شده اند :

جناب آقاي علي مهدوي از  تهران

جناب آقاي حسينعلي نخعي  از  زاهدان

جايزه شما به آدرستان پست شد .

براي مشاهده برندگان مسابقه هاي سال 1395 اينجا كليك كنيد .

براي مشاهده برندگان مسابقه هاي سال 1394 اينجا كليك كنيد .

براي مشاهده برندگان مسابقه هاي سال 1393 اينجا كليك كنيد .

براي مشاهده برندگان مسابقه هاي سال 1392 اينجا كليك كنيد .

  براي مشاهده برندگان مسابقه هاي سال 1391 اينجا كليك كنيد .

  براي مشاهده برندگان مسابقه هاي سال 1390 اينجا كليك كنيد .

  براي مشاهده برندگان مسابقه هاي سال 1389 اينجا كليك كنيد .

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را در قسمت نظرات ( يا از طريق ايميل ) براي ما ارسال نمائيد .

اميدواريم هميشه در زندگي موفق باشيد .

تعداد بازديد:44580 آخرين تغييرات:99/01/08
نظرات

 • عادل محمدپور:باسلام وخسته نباشید،مدیریت محترم سایت بااین سایت پرمحتوایتان حیف است ازبقیه سایتها عقب افتاده اید لطفآ بجنبی-------------------------------------د!!!!!!!!!!
 • سيد رضا رضوي ارجمند:با سلام.بنده ماها قبل در مسابقه شما برنده شدم! اما انگار كه نه انگار!! كافيست اسم كامل من در گوگل سرچ كنيد! وب سايت شما با لينك مربوطه نمايش داده ميشود! اما متاسفانه جايزه من را هيچ وقت ارسال نكرديد!!!
  • پاسخ:با سلام لطفا از طريق تماس تلفني در قسمت لينك ارتباط با ما تماس حاصل فرماييد . با تشكر
 • طاهره شفیعی زرندی :با سلام من مرتب در این مسابقه شرکت میکنم ولی تا حالابرنده نشدم
 • امیر قربانی:سلام جایزه من هنوز به دستم نرسیده لطفا پیگیری نمایید متشکرم
 • نیره تقی زاده:واقعاکاربر راخیلی خوب تحویل میگیریدنه مثل بعضی سایت هاکه فقط اعصاب خوردکن هستند .دستتون درد نکنه
 • فاطمه محمودی:با سلام؛ اینجانب در مسابقه مربوط به تیر ماه 90 برنده جایزه شده ام، ولی هنوز جایزه به دست من نرسیده است لطفا پیگیری نمایید. تلفن همراه: 09126520471 با تشکر
  • پاسخ:با سلام طي تماس تلفني آدرس گرفته شد جايزه تان ارسال مي شود
 • فاطمه محمودی:با سلام؛ جایزه هنوز به دست من نرسیده است، لطفا بررسی نمایید.
 • احمدرضا کریمی:با سلام میخواستم بدانم تا کی باید صبرکنیم جایزه بدستمان برسد ضمنا من در ماه آذر برنده شده ام و بفرماییدکی با ماتماس میگیرید واگر ما باید تماس بگیریم لطفاً شماره تماسی به ما بدهید تا ما هم اینقدر چشم انتظار نمانیم.ممنون از اینکه به نظرات کاربران اهمیت میدهید خداوند توفیق خدمت به اسلام ومسلمانان به همه ما عنایت فرماید ان شاء الله
  • پاسخ:سلام لطفا با شماره تماس 09375371815 تماس بگيريد
 • صديقه احمدي سفيددشتي:با سلام كاش يكبار هم مرا برنده مي كرديد الان چندين سال است كه در مسابقه تان شركت ميكنم و يكبار هم برنده نشده ام . با تشكر از سايت خوبتان
 • ذبيح الله دهواري:با سلام،من در مسابقه تیرماه 91 برنده شدم ولی هنوز جایزه به دسم نرسیده .. لطفا پیگیری کنید .
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر