شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

شکاف ديجيتالي ايران نسبت به ديگر کشورها

مهر: مديرعامل شرکت مخابرات ايران با انتقاد از عدم استفاده از زيرساختهاي ارتباطي موجود در کشور گفت: کشور ما از لحاظ زير ساختهاي ديجيتالي فاصله چنداني با کشور هاي پيشرفته دنيا ندارد اما از لحاظ شکاف ديجيتالي 10 سال عقب تر از آنها است.

 

 

صابر فيضي با بيان اينکه بستر و زيرساختهاي فيزيکي ارتباطي در کشور آماده است اما از آن استفاده چنداني صورت نمي گيرد گفت: کشور ما از لحاظ زير ساختهاي ديجيتالي فاصله چنداني با کشور هاي پيشرفته دنيا ندارد و طبق بررسي اتحاديه جهاني مخابرات از اين حيث تنها 18 ماه نسبت به متوسط جهاني عقب است اما از لحاظ کاربردي کردن اين بستر با ديگر کشورها فاصله بسياري دارد.

 

وي با تاکيد بر اينکه دنيا با شتاب در پي استفاده از ابزارهاي الکترونيکي در حرکت است گفت: نبود و عدم استفاده از محتوا در کشور ما باعث شده است تا از ظرفيتهاي موجود استفاده مناسب و کامل صورت نگيرد.

 

مديرعامل شرکت مخابرات ايران با تاکيد بر اينکه دارندگان محتوا و دستگاههايي که به مردم سرويس مي دهند بايد از بسترهاي ايجاد شده استفاده کنند اضافه کرد: در زمان حاضر خدمات الکترونيکي در بسياري از دستگاهها راه اندازي نشده و بسياري از مردم همچنان عادت به مراجعه حضوري به دستگاهها دارند.

 

وي با بيان اينکه بيش از 80 درصد مراجعات مردم به دستگاهها براي دريافت اطلاعات از نحوه چگونگي انجام امور است اضافه کرد: چنانچه اين اطمينان براي مردم ايجاد شود که مي توانند تمامي امور را از طريق بسترهاي الکترونيکي موجود انجام دهند بسياري از مراجعات کاهش مي يابد.

 

به گفته فيضي با غني سازي محتوا و فرهنگ سازي در اين حوزه مي توان بسياري از مباحث از جمله خريد الکترونيک، آموزش الکترونيک، بانکداري الکترونيک و به طور کل تمامي مراجعات يک شهر را در منازل ايجاد کرد.

 

به اعتقاد مديرعامل شرکت مخابرات ايران، فناوري اطلاعات مي تواند در برقراري اصول يک زندگي بهتر موثر باشد اما متاسفانه در ايجاد فرهنگسازي ضعيف عمل شده که اين امر نيازمند توجه بيشتري از سوي دستگاههاي اجرايي است.

تعداد بازديد:1132 آخرين تغييرات:89/03/30
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر