یکشنبه 3 شهريور 1398 - 23 ذي الحجه 1440 - 25 آگوست 2019
صفحه اصلي/اخبار فناوري

90 درصد بازار it کشور به تهران اختصاص دارد

90 درصد بازار it کشور به تهران اختصاص دارد

 

بازار تهران 80 تا 90 درصد حجم کل بازار فن آوري اطلاعات کشور را به خود اختصاص داده، بنابراين عملکرد اين حوزه بايد به طور دقيق مورد بررسي قرار بگيرد.


حميد بابادي نيا، مسوول کميسيون شبکه سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران، در گفت وگو با «ايسنا»، گفت: با توجه به اينکه حجم بسيار زيادي از بازار اين حوزه به تهران اختصاص دارد، بنابراين بايد تمرکز و دقت بيشتري بر اين حوزه نيز صورت گيرد.

 


وي تصريح کرد: مصوبه تعرفه خدمات مهندسي شبکه سال 89 سازمان نظام صنفي از هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران دريافت شده و در حال حاضر روي سايت سازمان قرار دارد.


رييس کميسيون شبکه سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران با تاکيد بر اينکه تعرفه نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزايش داشته است، افزود: براي اين تعرفه از تمام کساني که در حوزه شبکه به صورت تخصصي فعاليت مي کنند، به مدت يک ماه نظرخواهي مي شود و پس از آن مصوبه، نهايي خواهد شد.


عضو هيات مديره شوراي مرکزي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور با بيان اين که امسال براي نخستين بار کتاب تعرفه مهندسي شبکه را تدوين مي کنيم گفت: اين کتابچه به عنوان مرجع در اختيار سازمان هاي دولتي و خصوصي قرار مي گيرد.


مسوول کميسيون شبکه سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران پيش از اين از انجام آخرين تغييرات تعرفه خدمات مهندسي شبکه در کميسيون شبکه خبر داده و گفته بود: اين تعرفه ها براي تصويب نهايي به هيات مديره استان تهران تقديم خواهد شد؛ کار تعيين تعرفه مهندسي شبکه از سال 83 در انجمن شرکت هاي انفورماتيک انجام مي شد و طي شش سال گذشته تعرفه ها و سرفصل ها هر سال مورد بازنگري قرار گرفته و به حجم آن افزوده مي شود.

 

تعداد بازديد:1004 آخرين تغييرات:89/04/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر