چهارشنبه 18 تير 1399 - 16 ذي القعده 1441 - 8 ژولاي 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

حق والدین

حق والدين 

 

 

حق پدر

حق پدرت را بايد بداني که او بن تو است و تو شاخه ي او هستي و بداني که اگر او نبود تو نبودي پس هر زمان در خود چيزي ديدي که خوشت آمد بدانکه از پدرت داري و خدا را سپاسگزار و به همان اندازه شکر کن،
 

حق مادر

و اما حق مادرت اين است که بداني او تو را در درون خود برداشته که احدي، احدي را در آنجا راه ندهد، و از ميوه ي دلش به تو خورانيده که احدي از آن به ديگري نخورانده و او است که تو را با گوشش و چشمش و دستش و پايش و مويش و سراپايش و همه ي اعضايش نگهداري کرده و به اين فداکاري خرم و شاد و مواظب بوده و هر ناگواري و دردي را و گراني و غمي را تحمل کرده تا دست قدرت او را از تو دفع نموده و تو را از او برآورده تو را به روي زمين آورده و باز هم خوش بوده است که تو سير باشي و او گرسنه و تو جامه پوشي و او برهنه باشد، تو را سيراب کند و خود تشنه بماند و تو را در سايه بدارد و خود زير آفتاب باشد و با سختي کشيدن، تو را به نعمت اندر سازد و با بي خوابي خود تو را به خواب کند، شکمش ظرف وجود تو بوده و دامنش آسايشگاه تو. جانش فداي تو و به خاطر و به حساب گرم و سرد روزگار را چشيده به اين اندازه قدرش بداني و اين را نتواني جز به ياري توفيق خدا.
 

نيکي به پدر و مادر

حضرت زهرا(س) فرمود:
خداوند متعال نيکي کردن به پدر و مادر را براي محفوظ ماندن از خشم خودش قرار داد.
 

مطالب مرتبط 

 
تعداد بازديد:1443 آخرين تغييرات:89/07/21
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر