دوشنبه 20 ارديبهشت 1400 - 28 رمضان 1442 - 10 مي 2021
صفحه اصلي/اخبار تصويري

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني اداره كل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 7 ))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 8 ))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 9))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 10))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 11))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 12))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 13))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 14))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 15))

نشريه الكترونيكي گفتمان ديني (( شماره 18))

 

========================================================

صاحب امتياز: اداره کل تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان

مدير مسئول: محسن ارباب افضلي

سردبير: علي اکبر طاهري

طراحي و صفحه آرايي : عليرضا خالقدادي

هيئت تحريريه : سيد علي حسيني رضوي ، عبدالرضا بروسان ، عليرضا ارجوني ، علي زارعي

تنظيم نشريه الكترونيكي : عبدالرضا بروسان

نشاني: زاهدان ، آزادي ، روبرو آزادي 5 ، اداره کل تبليغات اسلامي استان

تلفن : 3- 3213801- 0541   دورنگار: 3213805- 0541   صندوق پستي: 686- 98135

خواننده گرامي: منتظر انتقادات و پيشنهادات سازنده شما هستيم.

تعداد بازديد: آخرين تغييرات:87/11/10
نظرات

  • علی رحیمی:با سلام من میخواستم که اگر میشه این کلیپ ها را به ایمیلم ارسال کنید لطفا
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر