چهارشنبه 13 فروردين 1399 - 7 شعبان 1441 - 1 آپريل 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

پندهای مدادی

پندهاي مدادي

سازنده ي مداد قبل از آن که مداد را وارد جعبه اش کند، چند سفارش به او کرد.

 
سازنده ي مداد قبل از آن که مداد را وارد جعبه اش کند، چند سفارش به او کرد.
 
او به مداد گفت "قبل از اين که وارد بازار شوي بايد پنج چيز را بداني. هميشه آن ها را به خاطر بسپار و هرگز آن ها را فراموش نکن، در اين صورت شما بهترين مداد خواهي بود."
 
اول اين که "تو توانايي انجام کارهاي بسيار بزرگي را داري ، اما بايد حتماً خود را به دست انسان بسپاري."
 
دوم اين که " گه گاه ممکن است تراش دردناکي داشته باشي، اما اين کار تو را به مداد بهتري تبديل مي کند."
 
سوم اين که "تو قادري هر اشتباهي را که انجام مي دهي تصحيح کني."
 
چهارم اين که "مهمترين قسمت تو آن چيزي است که در درون توست."
 
و پنجم اين که "روي هر سطحي که از تو استفاده مي شود بايد علامتي به جا بگذاري. مهم نيست چه شرايطي داري، بايد بتواني بنويسي."
 
مداد همه ي حرف هاي سازنده را شنيد و قول داد هرگز آن را فراموش نکند و با هدف وارد جعبه شد.
 
حالا جاي مداد را با خودتان عوض کنيد. هميشه اين نکات را به خاطر داشته باشد و هرگز آن ها را فراموش نکنيد، در اين صورت شما بهترين خواهيد بود.
 
اول: "شما قادر به انجام کارهاي بزرگ هستيد، تنها اگر به خدا توکل داشته باشيد و اجازه دهيد انسان هاي ديگر از توانايي هاي شما بهره ببرند.
 
دوم: "شما در زندگي با مشکلات گوناگوني روبه و مي شويد، اما شما به کمک آن ها به فردي قوي تر تبديل مي شويد."
 
سوم: "شما قادريد اشتباهايتان را تصحيح و جبران کنيد."
 
چهارم: "مهمترين بخش شما در درونتان قرار دارد."
 
و پنجم: "روي هر سطحي که راه مي رويد، بايد اثري از خود به جا بگذاريد. مهم نيست چه وضعيتي داريد، بايد به وظايف خود عمل کنيد."
 
اين مثال در مورد مداد به شما نشان مي دهد که شما فرد ويژه و خاصي هستيد و تنها شما قادر به انجام هدفي است که براي آن به دنيا آمده ايد.
هرگز نااميد نشويد و فکر نکنيد  زندگيتان ناچيز است و قادر به تغيير آن نيستيد.
 
ترجمه:نعيمه درويشي_تصوير:مهديه زمردکار 
تعداد بازديد:1766 آخرين تغييرات:89/08/27
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر