جمعه 27 مهر 1397 - 9 صفر 1440 - 19 اكتبر 2018
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

یه جفت كفش قرمز

يه جفت كفش قرمز

كفشدوزک كوچولو كه از چرخيدن و بالا و پايين پريدن تو جنگل خسته شده بود و پاهاش به جير جير افتاده بود،
 
كفشدوزک كوچولو كه از چرخيدن و بالا و پايين پريدن تو جنگل خسته شده بود و پاهاش به جير جير افتاده بود، كنار رودخونه نشست و كفش‌هاشو در آورد تا پاهاش يه نفس تازه‌اي بكشه و دوباره به گشت و گذار تو جنگل ادامه بده.
كفشدوزک، كفش‌هاشو جفت كرد و گذاشت بالاي سرش، رو به آسمون دراز كشيد و يواش يواش چشم‌هاش رو هم اومد و رفت تو دنياي خواب. همون دور و برها يه بچه قورباغه شيطون قور قور مي‌كرد و رودخونه رو با صداش آزار مي‌داد و هي از اين برگ به اون برگ مي‌پريد و به سنجاقک ها و شاپرک ها و مگس‌هاي رودخونه‌ زبون درازي مي‌كرد كه چشمش به يه جفت كفش قرمز با خال‌هاي سياه افتاد چون عاشق رنگ قرمز بود قور قور از سرش پريد، جستي زد و آرومكي كفش رو از بالاي سر كفشدوزک كوچولو برداشت و پريد تو رودخونه، كف يه برگ بزرگي نشست و كفش‌ها رو به زور پاش كرد، با اين‌كه پاهاي قور باغه از كفشدوزک خيلي بزرگ‌تر بود و كفش براش خيلي كوچيک، تا جايي‌كه زورش مي‌رسيد پاهاي گنده‌اش رو تو كفش‌هاي به اون كوچيكي جا كرد.
مامان قورباغه كه دخترش رو ديد اول فكر كرد پاهاش زخمي شده كه قرمزه، خواست جيغ و داد راه بندازه كه قورباغه شيطون براش تعريف كرد كه اين جفت كفش قرمز قشنگ رو پيدا كرده و از اين به بعد از همه قورباغه‌ها قشنگ‌تره و مي‌شه عروس قورباغه‌ها. مامان قورباغه ريز ريز مي‌خنده و دختر كوچولوش رو مي‌بوسه و يه گلبرگ سفيد رو سرش مي‌ذاره و كلي قربون صدقه‌اش مي‌ره.
قورباغه شيطون به همه جا سرک مي‌كشه تا كفش قرمز شو به همه نشون بده.
از اون طرف كفشدوزک كوچولو يه قِلي مي‌خوره و تا چشم‌هاش به جاي خالي كفشش مي‌افته خواب از چشم‌هاش مي‌پره، ويلون و سر گردون به دنبال كفش‌هاش راه مي‌افته.
اما قورباغه كوچولوي شيطون كه از درد پاهاش قور قورش سر آسمون رو برده بود همون طوري كه به زور كفش‌ها رو پاش كرده بود، به زحمت هم درمي‌آره و پرتش مي‌كنه. اينقدر سر خودش غُر مي‌زنه كه چرا اين كار اشتباه رو كرده كه از درد انگشت‌هاي پاش از هوش مي‌ره. كفش‌ها تو هوا چرخ مي‌خوره و چرخ مي‌خوره تا كه رو خونه مورچه‌ها مي‌افته و همه‌شون رو فراري مي‌ده. طفلكي‌ها هر كدوم هراسون به سمتي روونه مي‌شن و فقط يه مورچه ريزه ميزه اَخمو باقي مي‌مونه كه خيلي كله‌شق و هميشه خلاف كارهايي رو انجام مي‌ده كه بقيه انجام مي‌دن، واسه همين با شجاعت به سمت چيزي كه افتاد رو خونه اشون مي‌ره و از اين‌كه يه كفش قرمز مي‌بينه شاد مي‌شه و پاش مي‌كنه اما اينقدر خنده‌دار مي‌شه كه نگو. چون كفش‌ها اينقدر براي پاهاش بزرگ بود كه وقتي خواست پاش كنه، افتاد توش. مورچه اخمو به زور و زحمت خودشو رسوند به لبه كفش تا بتونه راحت نفس بكشه، اون اينقدر كله‌شق بود كه نخواد از تو كفش در بياد، واسه همين يك شبانه روز طول كشيد تا تونست فقط 5 قدم با اون كفش، راه بره و مايه خنده دوست‌ هاش رو فراهم كنه. خيلي خسته شده بود و از نفس افتاده بود، چون وزن كفش‌ها چندين برابر وزن خودش بود. به دور و برش نگاهي انداخت و تا ديد همه سرشون تو لاک خودشونه از كفش در اومد و زد زير فرار.
كفشدوزك كوچولو هم كه همه جا رو براي پيدا كردن كفشش زير پا گذاشته بود، از درد پاهاش كلافه و خسته رو چمن دراز كشيد و غصه خورد. چون اون بدون كفش‌هاش نمي‌تونست زندگي كنه. از وقتي كه به دنيا اومده بود، اون كفش‌هاي قرمز قشنگ به پاهاش بود، تازه به مامانش هم قول داده بود كه از اونها مثل دوتا چشم‌هاش مراقبت كنه و هميشه تميز و براق نگهشون داره چون زيبايي و شادابي يه كفشدوزک به كفش‌هاشه.
همين‌كه مورچه اخمو كفش‌ها رو گذاشت و زد زير فرار، گنجيشک بلا از آسمون، چشم‌هاش به يه چيز خوشرنگ مي‌خوره و تيزي با كله به طرفش پرواز مي‌كنه و با نوک مي‌ره تو كفش.
به سختي و به كمک پرهاش كفش رو از نوكش جدا مي‌كنه و پاش رو مي‌ذاره تو كفش و خوشحال از رو زمين مي‌پره به آسمون.
گنجشک بلا همون‌طوري كه داشت شادي مي‌كرد و تو هوا مي‌چرخيد و مي‌رقصيد، كفش‌ها از پاش در مي‌آن و مي‌چرخن و مي‌چرخن تا كه رو زمين بيفتن. كفشدوزک كوچولو كه رو چمن‌ها دراز كشيده بود و چشم به آسمون دوخته بود، يهو دو تا كفش قرمز با خال‌هاي سياه مي‌بينه كه بال در آوردن و به طرفش مي‌آن. چشم‌هاش از تعجب گرد مي‌شه و  تا وقتي كه كفش‌ها محكم نخوردن تو سرش اصلاً باورش نمي‌شه كه كفش‌ها از تو آسمون پيدا شدن. اونها رو مي‌بوسه و تندي پاش مي‌كنه و به خودش قول مي‌ده كه هيچ‌وقت كفش‌هاي به اين زيبايي رو از پاش در نياره حتي اگه پاهاش به جير جير افتاد.
نرجس نديمي‌دانش
تنظيم:نعيمه درويشي
  
تعداد بازديد:1919 آخرين تغييرات:89/09/01
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر