شنبه 2 تير 1397 - 9 شوال 1439 - 23 ژوئن 2018
صفحه اصلي/اخبار فناوري

وقت تمام شد

وقت تمام شد

آيا مي دانيد چراغهاي راهنمايي در سال 1868 پيش از اختراع اتومبيل در زماني که ترافيک شامل چهارپايان، واگنها، کالسکه ها و عابران پياده ميشد، طراحي و در لندن نصب شد؟

 
شنيده بوديد که اين چراغ از دو فانوس گازي قرمز به معناي توقف و سبز به معناي احتياط و توسط مهندس راهآهني به نام "J P Knight "  ساخته شده بود؟
اولين چراغ راهنمايي در ايران داراي دو چراغ قرمز، سبز و كليدي در جهت خاموش و روشن كردن آنها بود، كوله پشتي در پشت مامور قرار ميگرفت و كليد
 آن روي سينه سمت چپ قرار داشت.
البته يک سال بعد در ژانويه 1869 اين چراغ راهنمايي گازي منفجر شد و مأمور پليسي را که مشغول روشن کردن آن بود، به شدت مجروح کرد.
اولين چراغ راهنمايي مورد استفاده خودروها که شبيه مدل امروزي است با سه فانوس، قرمز، نارنجي و سبز از چراغهاي کنترل خطوط ريلي ساخته شد و در يک تقاطع در ديترويت نصب شد.
در ايران هم اولين چراغهاي راهنمايي و رانندگي در سالهاي دهه 30 در تقاطعهاي سپه (امام خميني ره) ولي عصر، پل امير بهادر، باغ ملي، دروازه شميران، گمرك و اميريه نصب شد ولي قبل از نصب اين چراغها، چراغهاي راهنمايي به صورت كوله پشتي بودند كه داراي دو چراغ قرمز، سبز و كليدي در جهت خاموش و روشن كردن آنها بود، كوله پشتي در پشت مامور قرار ميگرفت و كليد آن روي سينه سمت چپ قرار داشت.
و آيا مي دانيد که در ميان ساعت هاي استفاده شده در قرون وسطي ساعت شني يک اختراع جديدتر حساب مي آيد؟
و آيا مي دانستيد ساعت شني ، ساعت ماسه اي و ساعت تخم مرغي هم ناميده مي شده است؟
و آيا مي دانيد فاصله بين گره هاي دريايي در گذشته توسط ساعت شني اندازه گيري مي شد؟
همانطور که بيشتر شما مي دانيد ساعت شني يا ساعت ماسه اي يک نوع زمان سنج مي‌باشد که در قرن هشتم توسط يک کشيش اختراع گرديد.
ساعت شني از دو حباب شيشه‌اي چسبيده به هم تشکيل شده که ميان آنها، سوراخ باريکي براي رد شدن شن يا ماسه تعبيه گرديده تا شن‌ها بتدريج از حباب بالا به حباب پايين منتقل شود. بعد ظرف را وارونه مي‌کردند و همان عمل تکرار مي‌شد. با معلوم شدن تعداد دفعات جابجا شده شن‌ها در حباب‌ها، حدود تقريبي زمان مشخص مي‌گرديد.
با گسترده شدن هنر شيشه گري اين ساعتها نيز با دقت و ظرافت بيشتري ساخته شدند. از قرن 16 تا کنون اين ساعت جهت نشان دادن زمان به صورت جاري و مستمر به کار نمي‌رود.
بلکه از آن براي مشخص کردن شروع و پايان کار يا عملي استفاده مي‌شود و فقط براي فواصل زماني محدود کاربرد دارند . به عنوان مثال در کليساها براي نشان دادن زمان دعا، در کشتي‌ها جهت مشخص کردن نوبت نگهباني و يا مشخص کردن سرعت کشتي‌ها از آن استفاده مي‌شد. همچنين در مجلس عوام انگلستان از اين نوع ساعت جت نشان دادن زمان دو دقيقه استفاده مي شد و اين زماني است که زنگ‌ها براي دعوت نمايندگان به راي دادن نواخته مي‌شود.
 حال به نظر شما با تلفيق ساعت شني و چراغ راهنمايي و رانندگي به چه چيزي خواهيم رسيد؟
به طرح خلاق آقاي Thanva Tivawong که به جاي اعداد شمارش کننده در کنار چراغهاي راهنمايي رانندگي از ساعت شني استفاده نموده است البته براي جلوگيري از خطا به جاي شن در دو حباب شيشه اي LED هاي رنگي وجود دارد. همچنين در مورد اين ساعت خاص نيازي به چرخاندن ساعت هم نيست هر رنگي که ظاهر مي شود، با توجه به زمان لازم، ذره ذره به پايين منتقل شده و پس از اتمام زمان، رنگ بعدي روشن مي شود. 
اگر LED ها قرمز باشد شما بايد بياستيد اگر سبز باشد حرکت مي کنيد و زماني که 3 ثانيه به ايست باقي مانده يعني همان رنگ نارنجي ، LED ها تغيير رنگ مي دهند.
 
منبع: http://www.yankodesign.com/2010/11/18/sands-of-traffic-times/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hourglass
 
نوشته : فائزه سيدخاموشي 
تعداد بازديد:1474 آخرين تغييرات:89/09/07
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر