شنبه 3 فروردين 1398 - 16 رجب 1440 - 23 مارس 2019
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

سنگ های متحرک اسرارآمیز

سنگ هاي متحرک اسرارآميز

"دره مرگ" منطقه اي در کاليفرناي جنوبي، نزديک صحراي نوادا در آمريکاي شمالي است .
 
"دره مرگ" منطقه اي در کاليفرناي جنوبي، نزديک صحراي نوادا در آمريکاي شمالي است که طول آن 225 کيلومتر و پهنايش بين 8 تا 24 کيلومتر است. اين منطقه پست ترين نقطه در نيمکره غربي جهان نيز به شمار مي آيد. ارتفاع پست ترين قسمت آن 86 متر پايين تر از سطح آب هاي آزاد است.
در تابستان، دماي اين منطقه به 50 درجه مي رسد و گزارش شده است که در سال 1913 دمايش به 6/56 درجه نيز رسيده بود. اين دره، زمستان ها هواي ملايمي دارد. اما دماي شب هاي زمستاني آن گاهي زير صفر است. در نقاط مختلف اين دره، آبگيرهاي نمکي، نمکزارها و تپه هاي آتشفشاني عجيبي ديده مي شود.
از عوامل مهمي که توجه زمين شناسان را بخود جلب کرده، حرکت اسرار آميز سنگ ها در اين منطقه است.آنها روي زمين مي لغزند و از خودشان رد پا مي گذارند. در واقع مسيري کم عمق از خودشان در طول حرکت به جا مي گذارند.
سنگهاي متحرک اسرارآميزي در  دره ي "مرگ" مکاني که هيچ انساني زندگي نمي کند کشف شده اند که بدون دخالت هيچ موجود يا انساني در سراسر دره مي لغزند و حرکت مي کنند! سنگهاي متحرک دره ي مرگ يک پديده ي بي نظير هستند.
اين يک معمايي بسيار عجيب است که سنگ هايي که اندازه ي يک انسان وزن دارند مي توانند فرسنگ ها خودشان حرکت کنند و اين مسئله در دهه ي اخير به يک معماي غير قابل حل تبديل شده است که ذهن بسياري از زمين شناسان را به خود مشغول کرده است.
اين دره در طول تابستان پوشيده از زمين گلي ترک خورده است و در زمستان پوشيده از يخ است.
برخي زمين شناسان به اين تنيجه رسيده اند که اين سنگهاي متحرک زماني حرکت مي کنند که گلهاي روي زمين خيس هستند و باد هم به حرکتشان کمک مي کند. گر چه اين فرضيه کاملا درست نيست ;چون سنگها در تابستان حرکت شان را آغاز مي کنند ; زماني که درجه ي دماي هوا آنقدر بالا است که حتي خود سنگها را مي خشکاند، چه برسد به زميني که اين سنگها انجا قرار دارند.
آنها حتي مسيرهاي چرخشي متفاوتي هم اطراف همديگر ايجاد مي کنند.بعضي از آنها ردي کشيده و باريک از خود در مسير به جاي مي گذارند برخي ردي بيضي شکل و چرخشي به جاي مي گذارند و برخي ردي موج دار و پر تلاطم به جا مي گذارند.در حاليکه هيچ کس حرکتشان را نمي بيند و سرعت شان را حس نمي کند. سنگها در حاليکه روي يک سطح مسطح هستند مسير خود را چرخشي عوض مي کنند. برخي سنگها در طول 2 تا 5 سال بيشتر از بقيه حرکت مي کنند.
www.en.wikipedia.org
ترجمه و تنظيم: مهديه زمردکار 
تعداد بازديد:1123 آخرين تغييرات:89/09/13
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر