جمعه 4 خرداد 1397 - 9 رمضان 1439 - 25 مي 2018
صفحه اصلي/خانواده

آرامبخشی برای همسران

آرامبخشي براي همسران

در مقاله ي قبل با عنوان « مدارا با زن ، کليد زندگي شيرين » در باره ي فوايد مدارا در زندگي زناشويي صحبت کرديم
 
 
 
در مقاله ي قبل با عنوان « مدارا با زن ، کليد زندگي شيرين » در باره ي فوايد مدارا در زندگي زناشويي صحبت کرديم و مصاديق آن را نام برديم و در اين مقاله به توضيح آن مصاديق مي پردازيم:
 
الف: عفو و بخشش
در روابط اجتماعي ،عفو و بخشش از صفاتي است که موجب پيوند و محبت با يگديگر مي شود ،از اين رو در قرآن نسبت به اين صفت سفارش فراوان نموده است :
اي كسانى كه ايمان آورده‏ايد! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند ، از آنها بر حذر باشيد و اگر عفو كنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد ، (خدا شما را مى‏بخشد) چرا كه خداوند بخشنده و مهربان است! (تغابن ،14)
خدا در قرآن وعده داده است که اگر عفو وگذشت کنيد ، شايد فرج وگشايشي به وجود آيد :
شما آنها را عفو كنيد و گذشت نماييد تا خداوند فرمان خودش را بفرستد خداوند بر هر چيزى تواناست. (بقره،109)
عفو و بخشش ديگران ، باعث جذب عفو و بخشش خداي غفور و رحيم مي شود:
نسبت به خلق عفو و گذشت پيشه كنيد و از بديها درگذريد آيا دوست نمى‏داريد كه خدا هم در حق شما مغفرت و احسان كند كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است (نور ،22).
عفو وگذشت از صفات ممدوح است ، اين صفت الهي را خدا دوست دارد که بندگانش هم نيز دارا باشد ؛ ولى از آنها درگذر و صرف نظر كن ، كه خداوند نيكوكاران را دوست مى‏دارد! (مائده ،13)
در زندگي زناشوئي عفو و گذشت جزء حقوق همسر مي باشد. امام صادق (ع) درمورد حق همسر مي فرمايند:
« او را سير کن و بدنش را بپوشان و گناهانش را مورد عفو و بخشش قرارده » ( کافي ج5 ص 511).
و همچين پيامبر اسلام (ص) نيز در مورد حق همسر مي فرمايند :
«حق زن بر شوهرش اين است که او را گرسنه نگذارد ، بدنش را بپوشاند و با او ترش روئي نکند.» ( بحارالانوار ج100ص 254).
بخشش عبارت است از روياروئي منطقي با تألم ناشي از جراحت روحي و بهسازي احساس ها و باورهاي شخصي،فرايند بخشش شامل سه مرحله است :1- فراموش کردن آنچه  که قبلاً روي داده است ؛2- تشخيص آنچه فعلاً در حال روي دادن است ؛3- آينده نگري (حسين زاده ،ص119).
 
ب ـ تحمل کردن رفتار بد ديگران
براي آمادگي عفو و بخشش ،انسان بايد رفتاري که موجب ناراحتي او شده است به نحوي تحمل کند والا عفو و بخشش اتفاق نمي افتد ؛اگر مردي بداند هر وقت که تند خويي و غُر و لند همسرش را تحمل مي کند، چه مقدار به او اجر و ثواب مي دهند ،راحت تر ، تحمل مي کند .پيامبر(ص) اجر چنين مردي را اين گونه فرمودند: 
پيامبر (ص)فرمودند: هر کسي که بر اخلاق بد همسرش صبر کند و به حساب خدا بگذارد ، براي اين کارش خدا به اواجر شکر گزاران عطا مي نمايد (وسائل‏الشيعة ج ،20 ص ، 174).
در روانشناسي زن ، گفته شده است که زن از نظر حواس نسبت به مرد قوي تر مي باشد ،و هم چنين او نزديک بين است ،به اين معناي که او کمتر آينده نگر است ، و مهمتر از همه او احساسي وعاطفي است؛لذا زن خيلي زود بعضي مسايل خورد وکوچک را حس مي کند واحساسات اوجريحه دار شده و رنجيده مي شود،آنگاه نسبت به آن موضوع  بلافاصله عکس العمل نشان مي دهد ؛عموماً بعد هم پشيمان مي شود . اين حالت زن سر منشأ خيلي از اختلافات زن وشوهر است .  اگر مردبه اين حالت زن واقف نباشد و نشناسد ،او هم در مقابل اعتراض همسرش واکنش نشان مي دهد ،همين امر موجب دعوا ي زناشويي شده وخداي نکرده گاهي به جدايي منجر مي شود .
 
ت ـ هم مصاحبتي زيبا
يکي از ابزار ارتباط با ديگري « گفتگو » مي باشد ، و آن در برقراري يک ارتباط خوب آنقدر مهم است که قرآن سفارش به «احسن »آن کرده است :
«و به بندگانم بگو سخنى كه بهتر است بگوئيد، چون شيطان مى‏خواهد ميان آنان كدورت بيفكند كه شيطان براى انسان دشمنى آشكار است »(اسراء ،53).
در آيه فوق خدا از بندگان خود خواسته است که به بهترين وجه ممکن با يکديگر صحبت کنيد ، يکي از پايه هاي اساسي بر عشق و مودت زيبا صحبت کردن است ،وعدم رعايت آن موجب سست شدن پيوند زناشوئي مي باشد ؛علي (ع) زيبا سخن گفتن را وسيله اي براي جلب رفتار وگفتار خوب همسر مي دانند :
 «زيبا خطاب کنيد تا جواب زيبا بشنويد »(غررالحکم ،ص 139).
 «با زنان خوش گفتار و نيکو سخن باشيد ، تا ايشان هم خوش کردار و نيکو رفتار شوند. »(بحار ج 103 ص223).
چون انسان با شنيدن سخن زيبا تحت تأثير قرار مي گيرد ،توجه اش به گوينده جلب مي شود و در نتيجه رابطه مؤثربرقرار مي گردد ؛در ارتباط روابط زناشوئي بيشتر از هر جا ديگر به اين ارتباط احترام آميز وعاشقانه مي باشد.
خوش رفتاري با همسر آن قدر  در زندگي زناشويي مهم است که خدا در قرآن به مردان دستور داده است که نسبت به زنان ،به خوبي رفتار کنند ، حتي اگر نسبت به آنها ناراحتند ، باز هم بايد به « معروف » رفتار کنند.
 
ث ـ خوش اخلاقي
خوش رفتاري با همسر آن قدر  در زندگي زناشويي مهم مي باشد که خدا در قرآن به مردان دستور داده است که نسبت به زنان ،به خوبي رفتار کنند ، حتي اگر نسبت به آنها ناراحتند ، باز هم بايد به « معروف » رفتار کنند :
 و با آنان(زنان)، بطور شايسته رفتار كنيد! و اگر از آنها، كراهت داشتيد، (فوراً تصميم به جدايى نگيريد!) چه بسا چيزى خوشايند شما نباشد، و خداوند خير فراوانى در آن قرار مى‏دهد! (نساء،19)
تکريم همسر، يکي از خوش اخلاقي مرد نسبت به زن مي باشد واز اين رو در آموزه هاي ديني ما سفارش شده است. امام باقر (ع) پيرامو ن احترام به همسر مي فرمايند :
«هر کس زن بگيرد، بايد احترامش کند.زن لعبت ودلبر است ،هرکس لعبتي به دست آورد ،نبايد آن را ضايع سازد»(بحار،ج103،ص 224).
در حديث فوق علت احترام به زن را « لعبت و دلبر » بودن او مي داند ،انسان به دلبر خود با حفظ عظمت او رفتار مي کندوهيچگاه به او با حقارت وتندي برخورد نمي کند ؛وبه چشم فرد با ارزش مي نگرد ،در  آموزه هاي ديني ما زن را به عنوان  «امانت خدا» بيان شده است ؛علي (ع)مي فرمايند :
و همانا زنان امانت خدا در نزد شما هستند . (مستدرک ،ج2ص 551 ).
 آدم امين سعي بر حفظ امانت ميکند ؛مرد هم نيز بايد در حفظ اين امانت الهي دقت کند ، با احترام تمام با او رفتار کند به گونه اي که موجب رضايت  خدا «امانت دهنده » شود .
 
همکاري در منزل ، از رفتارهايي است که مرد مي تواند به وسيل? آن قلب همسرش را جلب نمايد. براي آن که خانواده يک اجتماع کوچک و بنيادي مي باشد ،در هر اجتماعي همکاري اعضاي آن ضروري است ،در خانه اين همکاري بيشتر لازم مي باشد ،اين عمل موجب محبت واستحکام زندگي مي شود .
روزي پيامبر (ص) به خانه علي(ع) تشريف آوردند و ملاحظه  فرموند که ايشان مشغول کار هستند ،ايشان فرمودند :
«مردي نيست که به همسرش در خانه کمک کند مگر آنکه به تعداد موهاي بدنش ،عبادت يک سال روزه با نماز در شبهايش براي او قرار مي دهند و خداوند پاداش پيامبران صبوري مانند داوود (ع) ويعقوب (ع) وعيسي (ع) رابراي اوقرار مي دهد .اي علي ،کسي که از خدمت به خانواده خوداري نکند ،خداوند نا م او را در زمر? شهدا مي نويسد و......اي علي ، خدمت نمي کند مگر صديق يا شهيد يا مردي که خداوند بخواهد خير دنيا وآخرت را به او دهد »(بحارالانوار ج101 ص106).
 
ج ـ نيکي کردن
نيکي کردن به کسي که به ما بدي کرده است ازصفات بسييار ممدوح در قرآن است :
هرگز نيكى و بدى يكسان نيست . بدى را با نيكى دفع كن، ناگاه (خواهى ديد) همان كس كه ميان تو و او دشمنى است، گويى دوستى گرم و صميمى است! امّا جز كسانى كه داراى صبر و استقامتند به اين مقام نمى‏رسند، و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن نايل نمى‏گردند و هر گاه وسوسه‏هايى از شيطان متوجّه تو گردد ، از خدا پناه بخواه كه او شنوده و داناست! (فصلت، 36ـ34)
در آيه فوق علاوه بر اين که سفارش شده بدي را باخوبي پاسخ دهيد ، به دو نکته ديگر نيز اشاره شده است اولاً اين موجب رفع دشمني وکدورت مي شود ثانياً کسي که به اين اخلاق دست پيدا کرده است از حظ ولذت معنوي فراواني برخوردار مي شود ثالثاً شيطان قصد دارد اين کار خوب در بين مؤمنين صورت نپذيرد لذا بايد  از شر او به خدا پناه برد . 
 
در خاتمه با توجه به ويژگي هاي زنان ،براي تکميل مدارا با آنها تا احساس ارزشمندي بيشتر کنند ، بايد به نکات ذيل توجه کنند :
ـ زن ها نياز دارند که احساس ارزشمند بودن کنند و از مردها بشنوند که نقش مهمّي را در زندگي آنها ايفا مي کنند .
ـ زن ها نياز دارند مردها ارزش واحترامي را که برايشان قايلند در قالب گفتار ها ورفتاريشان به آنها نشان دهند .
ـ به زن نشان دهيد که خوشحالي او در اولويت اول شماست .
ـ به اونشان دهيد که به زندگي اش علاقه مند هستيد .
ـ به اونشان دهيد هرگز برايتان عادي نشده است .
 
تبيان - عباس خراساني ( مدرس دانشگاه علامه طباطبائي)
تنظيم :ندا داوودي 
تعداد بازديد:1435 آخرين تغييرات:89/09/16
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر