چهارشنبه 28 آذر 1397 - 11 ربيع الثاني 1440 - 19 دسامبر 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

جهیزیه بدون حد و مرز

جهيزيه بدون حد و مرز

تهيه جهيزيه يکي از مشکلات اصلي بسياري از خانواده هاي ايراني به هنگام ازدواج فرزندان است.
 
 
 تهيه جهيزيه يکي از مشکلات اصلي بسياري از خانواده هاي ايراني به هنگام ازدواج فرزندان است. والديني که با شور و شوق و پس از انتخاب عروس يا داماد مناسب، فرزند خود را براي زندگي مشترک آماده کرده اند، پس از مراسم دوران نامزدي يا عقد، به تکاپوي خريد جهيزيه براي فرزند خود مي افتند.اين مرحله، يکي از حساس ترين مراحل دوران عقد است و توافق و تفاهم دختر و پسر و خانواده ها در اين برهه بسيار کارساز است. اما به عقيده بسياري از کارشناسان، خريد جهيزيه که بايد به منزله شروع زندگي ساده زوج هاي جوان باشد، طي سال هاي اخير به معضل و مشکل اصلي تبديل شده است.جوانان با توقعات بي جا و تقاضاي اقلام غيرضروري خانواده ها را تحت فشار مي گذارند و خانواده ها نيز با دامن زدن به توقعات آن ها، جوانان را پرتوقع و بي انگيزه مي کنند.
 
 جهيزيه به عنوان يکي از قديمي ترين سنن ازدواج در ايران و بسياري از کشورها مرسوم است و از گذشته دادن اسباب و ابزار زندگي به زوج ها رواج داشته است. اگر بخواهيم مهم ترين مباحث در زمينه جهيزيه را مطرح کنيم بايد ملاک، فوايد آسيب شناسي، تهيه کننده و چيدمان جهيزيه را به نوبت مورد بررسي قرار دهيم. در بحث ملاک، کميت و کيفيت جهيزيه مطرح است. بي گمان در هر جهيزيه اي وسايل اوليه و ضروري زوج ها توسط خانواده ها تهيه مي شود که کيفيت جهيزيه نيز بستگي به سليقه و ميزان درآمد خانواده ها دارد.
از مهم ترين فوايد جهيزيه بايد به تامين مالي زوج ها در آغاز زندگي مشترک اشاره کرد. زوج ها براي شروع زندگي با کمک خانواده ها تلاش مي کنند روي پاي خود بايستند و آرامش نسبي پيدا کنند. در بحث آسيب شناسي جهيزيه نيز بايد به نداشتن الگوي صحيح مصرف اشاره کرد؛ اين واژه براي جامعه تعريف نشده است و هنوز بسياري از خانواده ها دقيقا نمي دانند چه چيزهايي بايد تهيه کنند و نياز به تهيه چه چيزهايي نيست. بسياري از اوقات اختلاف نظرها در خريد جهيزيه به اختلافات شديد خانوادگي تبديل مي شود که ناشي از نبود الگوي خريد جهيزيه است. به عبارتي جهيزيه حد معيني ندارد و هر خانواده اي براي خود الگويي دارد. هم چنين خريد جهيزيه در بسياري از نقاط کشور ما بعهده خانواده دختر است و اين فرهنگ، مشکلات بسياري را روي دوش خانواده ها مي گذارد.
نداشتن تمکن مالي پدر خانواده عروس براي تهيه جهيزيه، امروزه مشکل بسياري از خانواده هاي ايراني است و اين فرهنگ نادرست که وظيفه پدر عروس، تهيه تمام لوازم زندگي زوج هاست، بايد تغيير کند. هم چنين توقعات بي جا، چشم و هم چشمي، تکبر و غرور يکي از طرفين، تحقير خانواده کم بضاعت از ديگر مشکلات تهيه جهيزيه توسط خانواده دختراست که گاه زمينه ساز مشکلات بعدي در زندگي خانوادگي است.
 
مسئول تهيه جهيزيه در برخي نقاط کشور مثل ايلات قشقايي داماد است و در بيشتر شهرهاي ما، تهيه جهيزيه به عهده عروس است و به ندرت مشاهده مي شود که هر دو خانواده دست اندرکار تهيه وسايل عروس و داماد باشند. موسسه هاي خيريه هم مدت هاست در کشور ما دست به خريد جهيزيه براي عروس و دامادهاي بي بضاعت مي زنند که علني کردن آن در برخي مواقع، آسيب هايي را به خانواده وارد مي کند.از ديگر سنت هاي رايج در جهيزيه برگزاري مهماني، صله رحم و تقسيم شادي خانواده عروس و داماد است که بسيار ميمون و مبارک است اما آسيب هايي هم دارد که شامل تکبر و غرور، فخرفروشي، مقايسه و چشم و هم چشمي است. مشکل تهيه جهيزيه در بيشتر خانواده ها اين است که مطابق توان مالي خود اقدام به خريد جهيزيه نمي کنند و خريد وسايل ضروري براي شروع يک زندگي مشترک جاي خود را به خريد اقلام غيرضروري و آسيب هاي ناشي از آن داده است.
 
در گذشته طبق رسم، مهريه برابر با جهيزيه بود. به عنوان مثال اگر مي گفتند پنجاه هزار تومان مهريه عروس باشد، عروس همان قدر جنس به خانه بخت مي آورد. در صورتي که الان اين گونه نيست.خانواده ها بايد براي زوج هاي جوان روشن کنند که شروع زندگي مشترک با حداقل امکانات ميسر است و نبايد توقع زندگي مرفه و بي دردسر و بدون مشکل را در سر بپرورانند.
فراهم کردن تمام امکانات در اول زندگي، انگيزه و شور و شوق را براي ادامه زندگي از بين مي برد.درصورتي که تلاش آنها براي ساختن زندگي لذتي به مراتب بيشترازکسب يک باره ي همه چيزدارد. 
درباره خريد لوازم ضروري مثل گاز، يخچال و غيره مي توان سخت گيري نکرده و با ساده ترين مدل ها زندگي را آغاز کرد اما مشکل بيشتر جوانان اين است که مي خواهند از اول بهترين ها را داشته باشند از آن جايي که الگويي صحيح در خريد جهيزيه نداريم، جوانان اقدام به خريد اجناس گران قيمت مي کنند و خود و خانواده هايشان را با دردسر مواجه مي سازند. الگوي صحيح بايد مطابق شأن خانواده ها و توان مالي شان و توافق بين دختر و پسر تعريف شود تا مشکلات بعدي پيش نيايد.در تمام دنيا، پسري که قصد ازدواج دارد يک زندگي ساده را آغاز مي کند و بعد قصد مي کند در اين زندگي ساده، يک نفر ديگر را شريک کند.
به عبارتي او از دوران مجردي، مستقل مي شود. اما در ايران پسر در منزل پدري زندگي مي کند و به هنگام ازدواج توقع تمام امکانات منزل پدري، بلکه بهتر را از والدين خود دارد، در حالي که به عقيده ما کسي که قصد ازدواج دارد، بايد بتواند خرج خودش را بدهد و بتواند خرج ديگري را هم متقبل شود. يعني بتواند يک منزل حتي کوچک اجاره کند و توان اداره يک زندگي ساده را داشته باشد. در حالي که بيشتر دختر و پسرهاي ما ازدواج مي کنند که در همان آغاز وسايل خوبي براي خودشان درست کنند.
 
 دختر به قصد ورود به يک زندگي مرفه و با تمام امکانات ازدواج مي کند و پسر هم از پدر توقع کمک مالي دارد. يعني مي خواهند از اول همه چيز براي آن ها فراهم باشد. در صورتي که فراهم کردن تمام امکانات در اول زندگي، انگيزه و شور و شوق را براي ادامه زندگي از بين مي برد. آن ها هر چيز را راحت به دست مي آورند و همه زندگيشان مرتب است و بنابراين انگيزه اي ندارند. آن ها چيزي نساخته اند و فقط مصرف کننده هستند. در صورتي که تلاش آن ها براي ساختن زندگي لذتي به مراتب بيشتر از کسب يک باره همه چيز دارد. در بسياري از خانواده ها متاسفانه به دليل تصورات نادرست فرهنگي خانواده دختر تحت بدترين شرايط اقتصادي قرار مي گيرد تا به عنوان مثال به خانواده پسر نشان دهد که آن ها چقدر براي دخترشان ارزش قائل هستند.
 
بنابراين حل مشکل فرهنگي حاکم بر تهيه جهيزيه حداقل دو تاسه نسل طول مي کشد و اندک اندک جوانان ما ياد مي گيرند بايد روي پاي خود بايستند و از پله پايين شروع کنند.
هنوز زيربناي فکري بسياري از مردم شهرنشين در کشور ما حتي تهران، قديمي است، رواج انواع الگوها و شيوه هاي گوناگون در مراسم عقد و ازدواج و تهيه جهيزيه و غيره نشان دهنده حاکم بودن تفکر نادرست در ذهن بسياري از مردم است. توقعات و ظواهر زندگي پيشرفت کرده اما تفکرات و ذهنيت آن ها هنوز تغيير نکرده است. هنوز بسياري معناي ازدواج را نمي دانند.
ازدواج براي رسيدن به تکامل انسان است و دو نفري که ازدواج مي کنند عهد مي کنند زندگي خودشان را بسازند. اما بسياري از زوج هاي جوان مستقل نيستند و تحت نظارت و مراقبت خانواده ها زندگي مي کنند.
برگرفته ازروزنامه ي خراسان
گروه کلوب ازدواج سايت تبيان-تنظيم:حديثه نصري مقدم
 
  
تعداد بازديد:12705 آخرين تغييرات:89/09/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر