پنج شنبه 31 خرداد 1397 - 7 شوال 1439 - 21 ژوئن 2018
صفحه اصلي/خانواده

بازی های کودکانه

بازي هاي کودکانه

هرگونه فعاليت جسمي يا ذهني هدفمندي که به صورت فردي يا گروهي انجام شود و موجب کسب لذت و برآورده شدن نيازهاي کودک گردد را بازي تعريف کرده اند.
 
هرگونه فعاليت جسمي يا ذهني هدفمندي که به صورت فردي يا گروهي انجام شود و موجب کسب لذت و برآورده شدن نيازهاي کودک گردد را بازي تعريف کرده اند. از طريق بازي، کودکان بسياري از خصوصيات از قبيل تهاجم يا تسليم، تمايل به فرمان دادن يا فرمان بردن، اجتماعي بودن يا منزوي بودن، افسردگي يا شادي، احساسات دوستانه يا خصمانه، و همچنين اميال و آرزوهاي خود را بروز مي دهند.
کودکان به بازيهاي مختلفي مي پردازند که هر بازي نشان دهنده احساسات مختلف در آنهاست. کودکان براي ابراز آرزوها و خواسته هاي خود به تخيل و روياپردازي مشغول مي شوند و براي رسيدن به آرزوهايشان خود را با بازيهاي تخيلي سرگرم مي کنند. همچنين براي بيان رفتارهاي پرخاشگرانه به بازيهايي مي پردازند که در آن بتوانند با حمله و تخريب پديده هاي عادي و معنوي راهي براي بروز خشم خود پيدا کنند؛ و در نهايت براي ساخت و پيدا کردن نقش مورد علاقه خود به بازيهاي تقليدي مي پردازند. در ادامه انواع بازي کودکان شرح داده مي شوند.
 
انواع بازي کودکان
روان شناسان کوشيده اند انواع بازي هاي موثر بر سطوح متفاوت رشد کودک را شناسايي کنند. بازي هاي کودکان به شش دسته زير تقسيم مي شود:
 
- بازي فعال:
زماني که کودکان کنترل سر، دست ها و پاهايشان را به دست مي آورند به بازي هايي که موجب کسب قدرت، چابکي و هماهنگي اعضاي بدن است، مي پردازند. اين بازي، استفاده از سر، بالاتنه و دست ها و پاها را در نشستن، خزيدن، ايستادن، دويدن، بالا رفتن، پريدن، پرتاب کردن، کله معلق زدن، لگد زدن و گرفتن شامل مي شود و در رشد فيزيکي کودک  نقش بسزايي دارد.
- بازي اکتشافي و مهارتي:
اين نوع بازي در رشد حسي، حرکت هاي درست و هماهنگي دست و چشم نقش  مهمي دارد.
 
- بازي تقليدي:
زماني که کودک مکررا اجراي عملي را ببيند، از آن الگو برداري مي کند که اين خود مولفه مهمي در رشد اجتماعي، شناختي و نمادي محسوب مي شود.
 
- بازي سازنده:
 اين بازي، نيازمند ترکيبي از حرکت هاي درست، توانايي حسي، و درک شناختي و نمادي است .
 
- بازي نمادي:
کودک با مشاهده و تقليد، آغاز به کشف موقعيت هاي دلخواه مي کند. با استفاده از کمترين وسايل مي توان بهترين کاربرد و نتيجه را با بازي نقش فراهم کرد.
 
کودکان به بازيهاي مختلفي مي پردازند که هر بازي نشان دهنده احساسات مختلف در آنهاست
- بازي با قاعده:
بدين طريق کودک با بازي منصفانه، مقررات بازي ها، ثبت درست نتايج بازي، نوبت گرفتن، مفهوم مشارکت و... آشنا مي شود.
 
پيشنهادهايي در خصوص بازي کودکان به والدين
 
بازي، فرصت گرانبها براي كودک است و امكان شناخت محيط اطراف را فراهم مي کند، لذا والدين بايستي توجه داشته باشند که مواجهه كودک با سرزنش و خشم به هنگام کسب تجربه و تمرين در حين بازي آثار نامطلوبي در روحيه او بر جاي مي گذارد؛ بنابراين والدين بهتر است به رعايت اصول زيررا در بازي كودكان مد نظر داشته باشند:
 
- با مطالعه  و شرکت  درکلاس هاي آموزش خانواده (وابسته به سازمان شهرداري)،  اطلاعات و شناخت لازم را در خصوص انواع بازي و کارکردهاي آن بر رشد کودک کسب کنيد.
- والدين  بهتر است بازي را به عنوان بهترين و مؤثرترين وسيله تربيتي در زندگي کودکان در نظر بگيرند و سعي کنند اصول و قوانين حساب شده اي را به عنوان ضوابط  و اصول زندگي در هر بازي به کودک بياموزند.
 
- والدين نبايد در بازي هاي کودکان، قانون گذار  زمان و نوع بازي باشند و به طور مستقيم دخالت نکنند بلکه بايستي نقش هدايتگر داشته باشند و به كودک حق انتخاب نوع بازي و آزادي عمل بدهند.
 
- والدين  بهتر است در زندگي مربي و همبازي کودکان باشند.
 
- ريخت و پاش، موجب پرورش قوه خلاقيت و استعداد ذهني کودک مي شود، لذا با ريخت و پاش کودکان مخالفت نکنيد.
 
- براي آموزش احساس مالکيت، نظم و انضباط، جعبه هايي را براي جابه جايي و مرتب کردن وسايل بازي کودک تهيه کنيد.
 
 -  براي بازي مورد علاقه كودک فضاي كافي و مناسب فراهم کنيد، چرا که نبود فضاي مناسب آثار نامطلوبي را بر حالات رواني كودک بر جاي مي گذارد.
 
-  براي دستيابي راحت کودک به وسيله مورد علاقه، بهتر است اشيا و اسباب بازيهاي متنوعي در دسترس كودک قرار دهيد.
-  براي جلوگيري از امتناع و کناره گيري کودک از بازي بهتر است  بازيهاي خوشايند كودک را ارائه دهيد.
 
-  بازي را براي اطفال انتخاب كنيد که موجب افزايش نيروي قدرت تفكر و مهارتهاي اجتماعي كودک شود.
 
-  بهتر است بازي حالت طبيعي داشته باشد تا تصنعي، چرا که كودک آن را دشوار و سنگين خواهد دانست.
 
-  متناسب با شرايط سني كودک اسباب و  وسايل بازي را انتخاب کنيد.
 
- وسايل بازي را متناسب با شرايط فرهنگي، موقعيت اجتماعي و محيطي كودک انتخاب کنيد.
 
گروه خانواده ايراني سايت تبيان - نسرين صفري
  
تعداد بازديد:2552 آخرين تغييرات:89/09/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر