یکشنبه 15 تير 1399 - 13 ذي القعده 1441 - 5 ژولاي 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

تما شا

تما شا

به آسمان نگاه كن.
 
به آسمان نگاه كن. اندكي ماه را بنگر. زيبايي اش را نثار زمينيان كن. به آنهايي كه كم آسمان را نگاه مي كنند. زيرا هيچ وقت سرشان را بالا نمي گيرند تا ماه و ستاره ها را تماشا كنند. آن ها هميشه در فكر گرفتاريهاي خود هستند و از عالم ملكوت بي خبرند.
اما تو اينطور مباش. فكرت را وسعت بده. لبخند بزن. به دنيا و به آسمان. شايد سهم تو از زندگي همين ماه و ستاره ها باشد و سهم آن هايي كه به آسمان نمي نگرند همان گرفتاريهايشان باشد. شعور و عقل هم خوب چيزي است. مگر مي شود آدمي زيبايي ها را رها كند و فقط به مسائل زندگي خود، فكر كند. مگر مي شود انسان خدا را رها كند و عالم ملكوت او را ننگرد. نه اين صحيح نيست.
پيامبران آمدند تا ما سرهايمان را بالا بگيريم و به دنياهاي ديگر هم فكر كنيم و خالق اين دنياها را بشناسيم. نجواهاي شبانه درباره خداوند ما را به عرش اعلاء مي برد.
آنجاست كه ما حقايق زندگي را مي بينيم . خداوند نيكوكاران را دوست مي دارد زيرا فكر خوب را چراغ راه آنان قرار داده است كه خيلي ها از آن بي خبرند. دعا كردن بهترين راه نزديك شدن به خداست.
بيـژن غفاري ساروي_روزنامه کيهان
تنظيم:نعيمه درويشي_تصوير:مهديه زمردکار
  
تعداد بازديد:1437 آخرين تغييرات:89/09/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر