پنج شنبه 26 تير 1399 - 24 ذي القعده 1441 - 16 ژولاي 2020
صفحه اصلي/كودك و نوجوان

آهن ربا و نیروی نامرئی

آهن ربا و نيروي نامرئي

بدون آهن ربا هيچ موتور الکتريکي، کامپيوتر يا بلندگويي وجود ندارد.
 
بدون آهن ربا هيچ موتور الکتريکي، کامپيوتر يا بلندگويي وجود ندارد. مغناطيسم يک نيروي نامريي است که با اتم ها، ذرات بسيار کوچکي که همه چيز را تشکيل مي دهند کار مي کنند. اتم ها، از ذرات کوچک تري از جمله الکترون ساخته شده اند. مغناطيسم(خاصيت آهن ربايي) به روشي مربوط مي شود که اين ذرات را منظم کرده و حرکت مي دهد. بيش تر مواد مغناطيسي حاوي آهن هستند. فولاد، نيز مانند آهن يک ماده ي آهن ربا است.
يک آهن ربا، مجموعه اي از آهن و فولاد است که تمام الکترون ها و اتم هايش تنظيم شده اند.
اين بدان معناست که همه ي نيروهاي آهن ربايي را جمع مي کند. اين نيرو، اطراف آهن ربا را احاطه مي کند، منطقه اي که آن را ميدان مغناطيسي مي نامند. اين منطقه در دوسر آهن ربا که قطب هاي آهن ربا ناميده مي شوند، قوي تر است. قطب ها در يک آهن رباي نعلي شکل و در دو انتها قرار دارند.
وقتي الکتريسيته در يک سيم جريان مي يابد، ميدان مغناطيسي ضعيفي را اطراف آن ايجاد مي کند.
اگر اين سيم را دور يک سيم پيچ بپيچيم، نيروي مغناطيسي(آهن ربايي) قوي تر مي شود. که در اين صورت آهن رباي الکتريکي ناميده مي شود. نيروي مغناطيسي آن همانند يک آهن رباي معمولي است، اما وقتي جريان برق قطع مي شود، خاصيت مغناطيسي هم از بين مي رود. بعضي آهن رباهاي الکتريکي آن قدر قوي هستند که مي توانند يک اتومبيل را از زمين بلند کنند.
يک آهن ربا، دو قطب مختلف دارد_شمال و جنوب. قطب هاي هم نام يکديگر را دفع و قطب هاي غير همنام يکديگر را جذب مي کنند. هر دو قطب يک آهن ربا، هر ماده اي را که از آهن تشکيل شده باشد مي ربايند مثل يک سوزن يا يک آچار يا يک پيچ.
لادن شريعت زاده_کيهان بچه ها
تنظيم:نعيمه درويشي_تصوير:مهديه زمردکار
  
تعداد بازديد:9901 آخرين تغييرات:89/09/28
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر