یکشنبه 30 دي 1397 - 14 جمادي الاول 1440 - 20 ژانويه 2019
صفحه اصلي/خانواده

درس خوندن به شیوه درس خونها

درس خوندن به شيوه درس خونها

يادداشت برداري يکي از شيوه هاي مفيد براي فهم و درک بهتر دروس است .
 
يادداشت برداري يکي از شيوه هاي مفيد براي فهم و درک بهتر دروس است . اين کار در هنگام تدريس معلم باعث مي شود تا تمرکز دانش اموزان بر روي موضوع درسي افزايش يافته و انرژي بيشتري را براي سوق دادن توجه به مدرس و معلم صرف کنند. اما مشاوران تحصيلي توصيه مي کنند تا علاوه بر اين فعاليت در کلاس، عملکرد اضافه تري هم مبني بر مرور و ويرايش يادداشت ها داشته باشيم . حتما سئوال مي کنيد چرا ؟ در سطور زير دلايل اين کار را ذکر مي کنيم اما پيش از آنها نکات مهمي را مورد توجه قرار دهيد.
 آماده شدن قبل از کلاس درس
اين موضوع که قبل از ورود به کلاس درس و شنيدن سخنراني استاد، خود را براي يادداشت برداري آماده کنيم، به همان اندازه اهميت دارد که يادداشت نويسي دقيق، مهم است; زيرا اين آمادگي، تاثير مستقيمي بر شنيدن سخنراني و يادداشت نويسي دارد. مرحله آماده شدن براي يادداشت نويسي در کلاس هاي درس را مي توان با زماني که خودمان را براي گذراندن تعطيلات سالانه آماده مي کنيم، مقايسه کنيم. همان طور که براي گذراندن تعطيلات خود برنامه ريزي مي کنيم، بايد قبل از ورود به يک کنفرانس يا کلاس درس هم فکر و ذهن خود را آماده و مهيا سازيم. براي اين کار، بايد ابتدا به کتاب ها و جزوه هاي درسي، نظري اجمالي افکنده، تکاليف و تمرين هاي داده شده توسط استاد را انجام دهيم; سپس يادداشت هايي را که از درس قبل نوشته ايم، مرور کنيم. مرور مطالب درس هاي قبل، باعث مي شود تا اطلاعات درسي جديد را آسان تر ياد بگيريد.نکته ديگري که در بحث آمادگي قبل از ورود به کلاس درس مهم است، اين است که شما بايد سعي کنيد تا موضوع سخنراني استاد را بدانيد و بدين طريق، ذهنتان را نسبت به پذيرش موضوع مورد نظر، آماده سازيد; زيرا در اين صورت، شما دقيقا متوجه مي شويد که استاد، چه موقع از موضوع خارج شده است و به قول معروف، خاکي مي رود!
خودتان تصميم بگيريد که چه موقع مطلبي را بنويسيد
تنها به علت اين که اطرافيان شما شروع به نوشتن کرده اند، ننويسيد; اشکالي ندارد که شما تنها کسي باشيد که مي نويسيد و احتمالا به زودي ديگران از شما تبعيت خواهند کرد. هنگامي يادداشت برداريد که احساس کنيد مطلبي ارزش نوشتن و حفظ کردن را دارد.
هر صفحه را طوري بنويسيد که با يک نگاه، مفاهيم و نظرات اصلي مشخص باشند. از ماژيک هاي رنگي، شبرنگ ها، کادرها و طرح هاي مختلف و هر روشي که مي دانيد، استفاده کنيد تا نکات مهم، برجسته تر به نظر برسند. 
نکات مهم را برجسته تر بنويسيد
هر صفحه را طوري بنويسيد که با يک نگاه، مفاهيم و نظرات اصلي مشخص باشند. از ماژيک هاي رنگي، شبرنگ ها، کادرها و طرح هاي مختلف و هر روشي که مي دانيد، استفاده کنيد تا نکات مهم، برجسته تر به نظر برسند. به نکاتي که به وسيله آهنگ صدا، حالات صورت و تکرار مطلب، مورد تاکيد قرار مي گيرند، توجه کنيد. کاري کنيد که يادداشت شما، تمامي چنين تاکيدهايي را منعکس کند.
يادداشت ها را با عجله ننويسيد
يادداشت خوب، بايد "خوانا" و "دقيق" باشد. هرگز با عجله ننويسيد تا بعد خودتان هم نتوانيد آن نوشته را بخوانيد. کساني که تصور مي کنند جزئيات مربوط به توضيح مطلب اصلي درس را بايد به تفصيل يادداشت کرد، مجبورند با عجله بنويسند. بعضي ديگر چنان سريع مشغول نوشتن مي شوند که يادداشت آنها، نه تنها بدخط و ناخوانا مي شود، بلکه از بس حواسشان به نوشتن معطوف است، از درس و بحث کلاس، هيچ نمي فهمند و در نتيجه، از مرور کردن آن يادداشت، به فرض خوانا بودن نيز چيزي دستگيرشان نمي شود. دقت و صحت يادداشت هاي خود را با مطالعه و مقايسه يادداشت هاي همکلاسان بسنجيد. اگر درباره بعضي از نکات، ترديد کرديد و يا از درک درست آنها اطمينان نداشتيد، با استاد، مشورت کنيد.
1-  دلايل خوبي براي سازماندهي و بازنگري هر چه سريعتر يادداشتهايتان پس از سخنراني وجود دارد:
الف) تا زماني كه موضوع درس هنوز در ذهن شما تازه و آماده است, مي توانيد از مثالها و حقايقي كه در حافظه شما از درس به جاي مانده و فرصت نوشتن آنها را در حين سخنراني نداشته ايد, براي تكميل يادداشتهايتان استفاده كنيد.
علاوه بر اين شما مي توانيد قسمتهايي از درس را كه برايتان مبهم باقي مانده است باز يابي كرده و از استاد, يك همكاسي, از متن كتاب درسي و يا از طريق ساير منابع براي كسب اطلاع بيشتر , براي رفع ابهام كمك بگيريد.
ب) مرور بلافاصله مطالب, نتيجه بهتري نسبت به مرور پس از مدت طولاني تر به بار خواهد آورد. اگر دانشجويي در مدت 24 ساعت و يا قبل از جلسه درسي بعدي مطالب را مرور كند از ميزان محفوظات او كاسته و بر ميزان فراگيري او بيشتر از مرور مطالب افزوده مي شود.
تازماني كه موضوع درس هنوز در ذهن شما تازه و آماده است, مي توانيد از مثالها و حقايقي كه در حافظه شما از درس به جاي مانده و فرصت نوشتن آنها را در حين سخنراني نداشته ايد, براي تكميل يادداشتهايتان استفاده كنيد.
د) از كليد واژگان و خلاصه استفاده كنيد .
 2-  روش حاشيه نويسي در كنار يادداشتهايتان, بر دوباره نويسي ارجحيت دارد.
پيشنهاد هاي زير مي تواند در زمينه حاشيه نويسي در كنار يادداشتهايتان مفيد باشد:
الف) در زير جملات كليدي و مفاهيم مهم خط بكشيد.
ب) از درج ستاره (*) و علايم راهنما براي نشان دادن مطالب مهم بهره بگيريد.
ج) از حاشيه هاي دفترتان يا از صفحات خالي براي هماهنگ كردن يادداشتها با متن كتاب درسي استفاده كنيد. براي تطبيق يادداشتها با متن كتاب درسي, شماره صفحه متن مربوط در كتاب را در كنار يادداشتهايتان بنويسيد.
-  يك طرف حاشيه يادداشتهايتان را براي نوشتن واژه هاي كليدي مانند اسامي مهم , فرمولها, تاريخ ها و مفاهيم اختصاص دهيد. اين كار شما را وادار به پيش بيني پرسش هاي عيني مي كند وحقايقي به دست مي دهد كه شما براي تهيه مقاله بدان نياز داريد.
- از طرف ديگر مي توانيد از حاشيه يادداشتهايتان براي نوشتن خلاصه هاي كوتاه از عناوين موجود در آن صفحه, مرتبط كردن محتويات هر صفحه با كل درس جلسه فعلي يا جلسه قبل بهره بگيريد. تهيه چنين يادداشتهايي نه تنها در يادگيري مطالب به شما كمك مي كند , بلكه شما را براي نوعي از تفكر مورد نياز در امتحانات تشريحي و نيز امتحانات موسوم به "عيني" آماده مي سازد. 
 
ترجمه: قيامي – همدردي
سارا محقق - ابتکار نيوز
گروه خانواده ايراني تبيان
   تنظيم و فرآوري :کهتري


 
تعداد بازديد:2252 آخرين تغييرات:89/10/02
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر