یکشنبه 19 مرداد 1399 - 19 ذي الحجه 1441 - 9 آگوست 2020
صفحه اصلي/خانواده

زوج درمانی سئوال ها و ابهام ها

زوج درماني سئوال ها و ابهام ها

زوج‌درماني، گونه‌اي از روان‌درماني است که در آن، فرد آموزش‌ديده بر اساس تعارضاتي که بين زوجين وجود دارد، در مسيري حرکت مي‌کند که به اهداف خود مبني بر حل مشکلات زوجين دست يابد....


 
 زوج‌درماني گونه‌هاي زيادي دارد اما فصل مشترک آنها در اينجاست که آشفتگي رفتاري و عاطفي ميان زوجين را تخفيف دهد و الگوهاي غيرانطباقي و ناسازگارانه رفتارشان را تعديل کند و در نهايت آنها را‌ آماده کند که رشد و تکامل شخصيتي را به دست آورند. زوج‌درماني انواع و اقسام دارد . اول نوع فردي است، يعني هرکدام از زوجين مي‌توانند به تنهايي به درمانگر خاصي مراجعه کنند و با آموزش و تمرين مهارت‌هاي زندگي شخصي و اجتماعي زندگي کردن اصولي را مي‌آموزند. در زوج‌درماني فردي امکان اين وجود داردکه درمانگر يک نفر باشد اما در جلسات متفاوت و جداگانه با هر يک از زوجين کار کند.  زوج‌درماني گروهي نوع ديگري است که زن و شوهر يا يکي از آنها به اتفاق زوج‌هاي ديگر در جلساتي مي‌نشينند. 
اساس زوج درماني همين است که شما ضمن شناخت شخصيت همسرتان ويژگي‌هاي پنهان و نيمه‌پنهان شخصيت خودتان را هم بشناسيد و به رشد خود کمک کنيد.
در اين جلسات کوشش بر آن است که چهار زوج (8 نفر) به علاوه دو درمانگر بنشينند و مسايل زندگي را بررسي کنند و ببينند هر کدام از زوجين با چه گروهي همانندسازي مي‌کنند. بر اساس پشتيباني که آنها از ساير اعضاي گروه مي‌کنند و هم‌دلي با آنها، تعارضات موجود توسط درمانگران کشف مي‌شود. افراد ناخودآگاه خود را مي‌شناسند و بازخوردهاي مثبت و منفي که از گروه مي‌گيرند موجب تعديل رفتارشان مي‌شود. نوع چهارم، درمان ترکيبي است که همه اين گونه‌ها با هم ترکيب مي‌شود. در اين حالت درمانگر بر اساس شتابي که به درمان مي‌دهد تصميم مي‌گيرد کدام روش‌ها را هم‌زمان به کار ببندد. اين نوع بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
به‌طور کلي هر جا مشکلي به وجود آيد زوج‌درماني مي‌تواند به کار گرفته ‌شود. گاهي فقط يک مشکل خاص وجود دارد که مساله مشاوره ازدواج از آن دست است. گاهي بچه خانواده درس نمي‌خواند و به خاطر اين مشکل بايد تحليل شود که علت کجاست. بعضي اوقات تربيت بچه اشکال داشته و حالا که او دچار سوءمصرف مواد شده است، مي‌خواهيم بررسي کنيم چگونه مي‌توانيم مشکل را از بين ببريم. اين مثال‌ها موارد محدودي از زوج‌درماني است اما به طور کلي در تمام مشکلات ارتباطي طرفين ازدواج که همسران را از هم دور مي‌کند و تمام جاهايي که ترس و هراس و اندوه شديدي در انجام تکاليف زناشويي وجود دارد، اين شيوه درماني مفيد است. گاهي ريشه اين تعارض در روابط جنسي است. گاهي در به دوش گرفتن مسووليت‌هاي اجتماعي يا اقتصادي از سوي يکي از زوج‌ها و گاهي هم به دليل رفتارهاي والدگري رياست مابانه يکي از طرفين به هر حال هر هيجان غيرمنطقي و يا ابراز غيرمنطقي برخي از هيجان‌ها مي‌تواند از ضروريات انجام اين درمان (زوج‌ درماني) باشد.
پيشنهاد مي‌شود قبل از طلاق قطعي، دو نفر مدت 4 تا 6 ماه را در شرايط واقعي طلاق، دور از هم، زندگي کنند (بدون اينکه به هم SMS بزنند، با هم صحبت کنند و غيره) و تجربه کنند که يک طلاق دايمي چگونه است و آيا بايد رو به آن حرکت کنند يا بايد زندگي‌شان را از نو بسازند و پايه‌هاي آن را محکم‌تر کنند؟
اگر درمانگر درست عمل کند تعارضات موجود ميان زوجين از بين مي‌رود و به آنها کمک مي‌کند حتي به رشد شخصيتي فردي هم برسند. اساس زوج درماني همين است که شما ضمن شناخت شخصيت همسرتان ويژگي‌هاي پنهان و نيمه‌پنهان شخصيت خودتان را هم بشناسيد و به رشد خود کمک کنيد، يعني صرف‌نظر از نتيجه حاصل زوج درماني بايد اين رشد شخصيتي در طرفين پس از پايان درمان ديده شود. امکان دارد آن پديده طلايي در اين درمان ديده نشود. به هر حال اين درمان هم مانند هر درماني مثل جراحي امکان دارد نتيجه مطلوب را نگيرد و توصيه به جدايي زوجين شود اما آن نکته مهم يعني تکميل شناخت افراد از خودشان بايد اتفاق بيفتد.
اگر درمانگر ببيند ماندن زوجين در کنار هم و بچه‌دار شدن‌شان  آثار مخرب زيادي را به روح و روان آنها وارد مي‌کند، واقع‌بينانه با هر دو صحبت مي‌کند و طلاق را پيشنهاد مي‌دهد. حتي مي‌توانند جلسات طلاق‌درماني، در راستاي جدايي داشته باشند و با کمک درمانگر ياد بگيرند چه‌طور دشواري‌هاي متارکه اعم از رفتار با ديگران، جدا کردن مال‌شان، حضانت بچه و غيره را انجام دهند، بدون آنکه لطمه جدي و ويرانگر غيرقابل جبراني را به هم بزنند. اينکه آنها ياد بگيرند کارکرد خانواده سالم را حتي پس از طلاق حفظ کنند، مي‌توانند به رشد سالم و همه جانبه بچه‌ها کمک کنند و از عوارض رواني طلاق روي بچه‌ها و يا خودکشي آنها، افسردگي و اضطراب و پناه بردن آنها به سوءمصرف مواد بکاهند. پيشنهاد مي‌شود قبل از طلاق قطعي، دو نفر مدت 4 تا 6 ماه را در شرايط واقعي طلاق، دور از هم، زندگي کنند (بدون اينکه به هم پيامک بزنند، با هم صحبت کنند و غيره) و تجربه کنند که يک طلاق دايمي چگونه است و آيا بايد رو به آن حرکت کنند يا بايد زندگي‌شان را از نو بسازند و پايه‌هاي آن را محکم‌تر کنند؟
 
دکتر اوحدي/ روانپزشک
سلامتيران
تنظيم : کهتري
  
تعداد بازديد:1632 آخرين تغييرات:89/10/04
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر