پنج شنبه 3 خرداد 1397 - 8 رمضان 1439 - 24 مي 2018
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

طلاق ،اعتياد، زنان و کودکان خياباني

fiogf49gjkf0d

طلاق ،اعتياد، زنان و کودکان خياباني

طلاق ،اعتياد، زنان و کودکان خياباني زنگ خطري که براي جامعه به صدا درآمده است
 
 
 
بخش اجتماعي_
ما در سال 1388 حدود 13 % رشد طلاق را در کشور داشيم و به تناسب آن يک در صد رشد ازدواج را شاهد هستيم . 15% رشد آسيب هاي اجتماعي در کشور را بطور سالانه داشتيم. در کنار اين آمارها موارد ديگر هم داشته ايم مانند افزايش سن ازدواج ، کاهش بلوغ جنسي ، کاهش سن فرار از خانه ، کاهش سن اعتياد.
مريم صدرالادبايي،مهدي قنبر:در آخرين جلسه کمسيون اجتماعي نمايندگاني  از سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي حضور داشتند تا علت بالا رفتن آسيب هاي اجتماعي  را بررسي کنند . طلاق و آمار رو به فزوني هر روزه اش در راس آسيب هاي اجتماعي قرار گرفته است و  به دنبال آن معضل زنان و کودکان خياباني و اعتياد خود نمايي مي کنند ، آسيب هاي که به گفته اعضاي کمسيون اجتماعي مجلس به مرحله هشدار رسيده اند به همين دليل اعضاي کمسيون اجتماعي مجلس تصميم گرفتند تا  مشکلات را با مسوولان  مورد بررسي قرار دهند تا شايد بتوانند به راهکاريي براي کمتر کردن اين آسيب ها و يا حداقل جلوگيري از بالا رفتن هر روزه آمار آن ها  برسند . ما هم ميز گردي با حضور  سيد جواد زماني سخنگوي کمسيون اجتماعي محمد رضا شعباني نماينده کرمانشاه و عضو کميسيون آموزش  و صمد فدايي نماينده استان کرمانشاه و شهرستان سنقر کليايي  و عضو کميسيون اجتماعي، رئيس کميته آسيب هاي اجتماعي و عضو کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجنماعي تشکيل داديم تا پاسخي براي سئوالات متعددمان در ارتباط با بحث آسيب هاي اجتماعي و حلقه مفقوده حل مشکلات آن بيابيم .
آخرين جلسه کميسيون اجتماعي تا پيش از بررسي لايحه پنچم به افزايش آسيب هاي اجتماعي مي پرداخت اين آسيب ها شامل بسياري چيز ها از طلاق تا اعتياد و شرارت  ، کودکان  و زنان خياباني و.... مي شود شما به عنوان اعضاي کميسيون آمارخاصي از افزايش اسيب هاي اجتماعي داريد که نگران شده ايد؟
زماني: آمار خاصي در هيچ يک از اين موارد وجود ندارد ولي نمودار آسيب هاي اجتماعي در همه جوامع وجود دارد در مواردي انقدر کم هستند که در جامعه بروز  پيدا نمي کند. ولي در مواردي اين موارد آنقدر زياد است که در جاي جاي جامعه مي توان آن ها را ديد.مواردي که به ان اشاره شد آنچنان در جامعه ما نمود پيدا کرده که بايد آن را اسيب شناسي کرد. در چنين شرايطي وظيفه مجلس و کميسيون اجتماعي بود تا به اين موضوع ورود پيدا کند و از مسئولين مرتبط در وزارت کشور و نيروي انتظامي دعوت کنيم تا متوجه شويم مشکل در کجاست و راه حال هاي پيشنهادي آنها چيست . زيرا بايد مشکل را از کسي پرسيد که در حال برخورد با مشکل است و واقعيت اين است بعد از بيان مشکل مسئله به يک کلاف سردرگم تبديل شد
يعني مشکل به بحث خلا قانوني  موجود باز مي کردد. براي مثال در مورد زنان خياباني نيروي انتظامي مي
گويد ما مي توانيم در مدت يک هفته با اين مشکل برخورد کرده و آنها را از سطح شهر جمع کنيم ولي جايي براي نگهداري  آن ها وجود ندارد بهزستي هم مي گويد که ما متول نگهداري نيستيم .
زماني:به هر حال؛اولين سوال ما از نيروي انتظامي است که چرا با اين معضل هاي اجتماعي برخورد نمي کنيد؟ نيروي انتظامي در جواب مي گويد که هرزماني که از او خواسته شود به سرعت مي تواند زنان خياباني و معتادان را جمع اوري کند.از ما هم مي پرسد که وظيفه من جمع کردن اين افراد است اما در نيروي انتظامي که نمي توانم آن ها را نگه دارم زيرا نه جاي آن را دارم و نه قانون به من اين اجازه را مي دهد.به بهزيستي مي گوييم که نيروي انتظامي اعلام کرده که 24 ساعته مي تواند همه زنان و معتادان خياباني را جمع کنم.اما بهزيستي مي گويد من هم نه اعتبار و نه چنين جايي را براي نگه داري آنها دارم. از سوي ديگر هم مي گويند که ما نيرو و اعتبارمان را براي پيشگيري گذاشته ايم.تا دختران ما به زنان خياباني تبديل نشوند..شما از اين مورد چه برداشتي مي کنيد؟ بخواهيم به اين شکل پيش برويم بايد دور تسلسل واري بزنيم . متاسفانه ما عادت کرده ايم که مشکلاتمان را به گردن ديگري بيندازيم
در نهايت کميسيون اجتماعي در خصوص کنترل آسيب هاي اجتماعي به چه نتيجه ي رسيد اگر خلا قانوني وجود ندارد؟
زماني : پيش از هرچيز قانون گذار براي قانون گذاري بايد در ابتدا به شناخت صحيح در آن امر برسد..در ادامه هم ديديم که در اين خصوص خلاقانوني نداريم . اما اگر قصد آسيب شناسي داشته باشيم بايد بگوييم بسياري از اين مسايل به بيکاري باز مي گردد.مهمترين معضل جامعه ما بيکاري است. در کميسيون نماينده نيروي انتظامي گفت خانمي که زن خياباني بود را به زندان انداختيم و قتي توبه کرد و مي خواستيم او را آزاد کنيم از ما خواست تا او را آزاد نکنيم زيرا نه جا دارم و نه کار پس به ناچار دوباره به سمت کارهي قبلي ام باز مي گردم. به اين ترتيب مي شود فهميد که آسيب شناسي آسان است اما رفع آن کار ساده اي نيست. ايجاد اشتغال ، فرهنگ سازي ، ايجاد تفريحات سالم اين ها همه زماني مي تواند اثر گذار باشد که ما با معضل بيکاري رو برو نباشيم . جز اين هايي که عنوان شد هيچ راهکاري نمي توان ارايه کرد.
فدايي: چند نکته را بايد به صحبت هاي اقاي زماني اضافه کنم. .ما در سال 1388 حدود 13 % رشد طلاق را در کشور داشيم و به تناسب آن يک در صد رشد ازدواج را شاهد هستيم . 15% رشد اسيب هاي اجتماعي در کشوررا بطور سالانه داشتيم. در کنار اين آمار ها موارد ديگر هم داشته ايم مانند افزايش سن ازدواج ، کاهش بلوغ جنسي ، کاهش سن فرار از خانه ، کاهش سن اعتياد. امروز حدود 6 ميليون زن مطلقه در کشور داريم . از هر چهار ازدواج در سال 1388 يک مورد به طلاق رسيده است. مقام اول را به نسبت جمعيت تهران دارد. در مقام هاي بعدي خراسان ، کرمانشاه و کردستان هستند. متاسفانه اين ها زنگ خطري براي جامعه ما هستند.در اين باره ما دو نهاد و موسسه را مي شناسيم به نام هاي بهزيستي و شهرداري را که به صورت مستقيم با پديده زنان خياباني درگير هستند. اين عدم پذيرش بهزيستي از مسئوليتش قابل قبول نيست.در همه دنيا يکي از کار هاي مهم بهزيستي سامان دادن اين نوع آسيب ها است. اين دليل نمي شود بخاطر وسيع بودن حوزه کاري از مسئوليت هاي ديگرش شانه خالي کند.شناخت و مقابله با اسيب هاي اجتماعي در حوزه زنان يکي از مهمترين وظايف سازمان بهزيستي است. در همه دنيا شهر داري ها پا به پاي بهزيستي ها اين مسووليت را به انجام مي رسانند و بخشي از اعتبارات و بوجه سالانه خودشان را دراين بخش هزينه مي کنند. البته شهرداري ها در تهران هم طرح تاسيس خانه هايي ريحانه را داشتند. اما چرا اين طرح به انجام نرسيد؟ بهر حال ما بايد براي زنان خياباني هم برنامه داشته باشيم. بهزيستي در اين خصوص بايد برنامه بدهد و در پي توانمند سازي و اشتغال اين زنان باشد. اگر اين اتفاق نيفتد ما همچنان شاهد آنچه که اکنون مي بينيم خواهيم بود. راهکار من در اين خصوص يک کاسته شدن سياست هاي پيشگيرانه معضلات اجتماعي است. به اين ترتيب ، بهزيستي ، شهرداري و نيروي انتظامي در اين خصوص بايد به يک اجماع برسند و دولت ها از انها حمايت کنند. چراکه نياز است که دولت در اين قسمت سرمايه گذاري کند.من بر خلاف اقاي زماني معتقدم ما در اين بخش خلع قانوني داريم.برخي از جرم هايي که جديدا به کشور ورود کرده از نظر جرم شناسي هنوز تاييد نشده است . و مبناي برخورد قانوني جرم شناسي ندارند
زماني:
ما در اينجا يک واقعيت داريم و يک حقيقت اين موارد يک واقعيت است اما يک حقيقت نيست من هم معتقدم که سامان دهي اينها با بهزيستي است و در اين خصوص هيچ شک و شبهه اي نيست.اما مگر سازمان بهزيستي چه قدر فضا براي نگهداري زنان خياباني دارد.حال فرض را بر اين مي گذاريم که اين ميزان فضارا دارد تا چه زماني بايد از اين افراد نگهداري کند. بايد اصلاح کند و به جامعه بازگرداند وقتي به جامعه بازگشتند بايد توسط چه کسي هدايت شوند ايا بهزيستي قدرت اشتغال را هم براي آنها دارد ..سرو سامان دادن اين کار با بهزيستي است  اما بهزيستي اينقدر قدرت و اعتبار ندارد که همه اين کار ها را تا ايجاد اشتغال براي زنان خياباني ايجاد کند. از سوي ديگر اگر ما نياز به قانون نداشته باشيم ديگر مجلس و حضور نمايندگان براي قانون گذاري بي معنا بود. اما نظر من اين است که معضلات و اسيب هاي مطرح شد.بخاطر خلا قانوني نيست.
يکي از راههاي مقابله با اين آسيب هاي اجتماعي مسئله  پيشگيري و ِآموزش است. ما مي توانيم با هزينه کمتر تاثير بيشتري نيز داشته باشيم آقاي شعباني نظر شما به عنوان يکي از اعضاي کمسيون اجتماعي چيست؟
شعباني: کشور ما ، مردم و نظام ما دشمن دارد . ما دشمناني داريم که دوست ندارند اين نظام اسلامي ما به آن اهداف اسلامي و عالي اش برسد.يکي از برنامه ها آنها اين است که جوانان ، زنان ما و نخبگان جامعه ما را منحرف مي کنند.بخش عمده اين اسيب هاي اجتماعي ما ناشي از تبليغات سوء دشمنان ما است .زيرا دوست ندارند جوانان ما روي پاي خودشان بايستند.اما قانون، تربيت خانوادگي و ديني و اجتماعي و آموزش و پرورش حلقه هاي به هم متصل است که مي تواند مانع اين معضلات بشود. در مرحله بعدي مجري و ناظر قانون اگر همتي در اين خصوص داشته باشد آسيب اجتماعي جامعه ما کاسته خواهد شد. نمي گويم اين اتفاق صد درصد خواهد شد. در فصل پنجم اين اين برنامه به بهبود فضاي کسب و کار اشاره دارد. اگر در جامعه موقعيت ها شغل هاي متعدد ايجاد کنيم قطعا از اين اسيب ها کاسته خواهد شد. ما بايد اين زير ساخت ها را انجام دهيم و بکوشيم تا اين معضلات اجتماعي را ريشه کن کنيم
يعني شما دلايل افزايش اين معضلات اجتماعي  و افزايش 15% آسيب هاي اجتماعي را ناشي از دشمن خارجي مي دانيد؟ ما هم قبول داريم که بوجه هايي بر عليه جمهوري اسلامي ايران تصويب شده است  و تبليغات منفي در باره ما مي شود. اما بحث هاي ناشي از کودکان خياباني وموارد ديگري که عنوان شد را هم ناشي از دشمنان خارجي مي داند؟فکر نمي کنيد بهر حال بخش  از اين مشکلات بخاطر تصميمات و مسايل اجتماعي داخلي است.
شعباني:بهر حال در اين باره اشتغال ، نبود اموزش صحيح ، تربيت خانوادگي مانند حلقه هاي زنجير با هم در بروز معضلات اجتماعي تاثير دارد. بهر حال ما اگر خودمان پاييبند به قانون باشيم. دستگاه هاي اجرايي ما قانون را رعايت کند و دستگاه هاي نظارتي بر اين اجرا به درستي نظارت کنند. و تعهد وجداني در قبال اين مسئله داشته باشيم بسياري از اين اسيب ها کاسته خواهد شد
فدايي: در تکميل سخنان اقاي شعباني بايد بگويم . در بخشي که آموزش و پرورش مي تواند بخوبي در آن حضور داشته باشد بخش آموزش مهارت هاي زندگي است. البته چند سالي است که در کشور ما آغاز شده اما روند آن بسيار کند و کمرنگ است. اگر روي اين بخش سرمايه گذاري شود. با کمترين هزينه و بهترين راه پيشگيري خواهد بود.
زماني: کشور ما به هيچ کشوري قابل مقايسه نيست زيرا بسياري چيز هايي که براي ما معضل اجتماعي است براي کشور هاي ديگر معضل اجتماعي به حساب نمي ايد . رسانه ها و تبليغات عامل مهمي براي تحريک قدرت جنسي در ميان دختر و پسر در دنيا است . آنها همانطور که اين قدرت را تحريک مي کنند زمينه هايي را هم براي ان ايجاد مي کنند. ولي در کشور ما سايت ها و شبکه هاي و فيلم ها اين حس تحريک مي شود اما شرايط آن محيا نيست. زيرا سن ازدواج بالا رفته . به اين ترتيب بسياري از مشکلات ما در اين قسمت ايجاد مي شود. يعني نه قدرت داشتيم جلوي تحريک ميل جنسي را بگيريم و نه توانسته ايم شرايط را براي حل مشکل فراهم کنيم . زيرا کشور ما بخاطر مسايل ديني و هويتي و اخلاقي بسته عمل کرده است.
سخنان شما در اين خصوص درست است. اما برخي ازآسيب ها  مانند بحث طلاق را نمي توان به اين مضوع مرتبط دانست .
زماني: اين موضوع نيز متاثر از اين شبکه ها است. پيش از اين طلاق در کشور ما يک قبح خاصي داشت. اما امروز اين قبح از بين رفته است. البته طلاق علت هاي ديگري هم دارد اما در ريخته شدن قبح طلاق را شبکه هاي ماهواره اي بوجود آوردند. يکي ديگر از دلايل اصلي طلاق به بيکاري باز مي گردد. همسر بيکار معضل ازدواج است. تغيير سريع جامعه ديگر دليل ديگر بروز طلاق است. در اين خصوص ما دچار اختلاف هاي فکري شده ايم. اما اينکه چرا سن ازدواج بالا رفته بخاطر اين است که سن تحصيل افزايش يافته ،کسي هم که دانشجو است ،کار ندارد شرايط ازدواج را ندارد. پس از اين که درس تمام مي شود شغلي وجود ندارد. اما اگر شغل ايجاد شود جوانان ما خودشان راغب به ازدواج هستند
جامعه اي که در حال توسعه است بهر حال بايد مرحله گذر را پشت سر بگذارد. اين دوره در همه وجوهش مشکلات خاصي دارد. پذيرش اين تغييرات براي برخي بسيار سخت است. شما به عنوان نماينگان مجلس بايد به اين بينديشيد که چه بايد کرد که اثرات منفي اين گذار کاهش يابد.گويا اقاي فدايي يادداشتي هم در خصوص کاهش تبعات طلاق نوشته اند.
فدايي :ما دو نوع گذار داريم نوع اول به تغيير جامعه از سنتي به صنعتي است. نوع دوم گذار هم از حکومتي به حکومت ديگر است . اين دو در کشور ما همزمان باهم در حال وقوع است. يعني يک گذر صنعتي و فرهنگي توامان بايکديگر پيش مي رود
به نظر شما گذار فرهنگي و حکومتي پس از سي سال به اتمام نرسيده است؟ سي سال زماني کافي براي گذشتن از اين گذار نيست؟
فدايي:سي سال زمان خوبي است تا اين گذار به انجام برسد. اما اگر کاري به خوبي انجام نشود اگر صد سال هم طول بکشد انجام نخواهد شد. در سال هاي آغاز انقلاب اين گذر راحت تر و بهتر اين مسير را طي کرديم. اوايل انقلاب چيزي به نام بدحجابي که در اين اواخر مطرح شد را نداشتيم. پس گذر را خوب نگذرانديم. ما گذر زمان داشتيم اما گذر فرهنگي نداشته ايم . اگر بخواهيم جلوي معضلات ناشي از اين گذر را بگيريم بايد با همان سرعت که اين گذر ايجاد مي شود راه چاره هم براي آن ها بينديشيم . نمي شود که ما از سنتي به صنعتي حرکت کنيم اما فقط سنتي بينديشيم.راهکار هايي را پيدا کنيم که با وجود همگام شدن ما با سرعت مهمترين فاکتور در اينجا بحث فرهنگي است. بايد از درون خانواده و مدرسه و جامعه در فکر فرهنگسازي باشيم . بايد امزش و پرورش ما به روز شود . امروز آموزش و پرورش ما هم سنتي عمل مي کند و درگير و نمي توان براي برخي مسايل و بخصوص اسيب هاي اجتماعي که به روز پيش مي ايند پاسخ مناسب پيدا کند. مراکز ديني ما بايد به روز شوندو بايد به دنبال بسياري از شبهاتي که براي جوانان پيش مي ايد پاسخ بيابند.پس با شناخت درست از اسيب ها يافتن راهکار هاي درست ، ايجاد بستر هاي فرهنگي صحيح مي توان اين مرحله گذر را با کمترين اسيب پشت سر گذاشت
ما در بسياري جهات و به لحاظ فرهنگي با تضاد مواجه هستيم.در روستا سراسر اين کشور  امکان دسترسي به شبکه هاي ماهواره اي  به سهولت  وجود دارد.فرهنگ اين شبکه ها وارد يک خانواده روستايي مي شود  که مهارات هاي ارتباطي را ه ان شکلي که آنجا مطرح مي شود را بلد نيست. اين حرکت چه نتيجه اي را در پي خواهد داشت .
زماني: يکي از نمونه ها از مشکلات طلاق نا اشنايي نا اگاهي از مسايل رفتاري و جنسي است. اتفاقاٌ در اين خصوص قانون هم داريم اما افراد چگونه به اين قانون عمل مي کنند. افراد پيش از ازدواج بايد براي ثبت ابتدا ازمايش بدهند و همچنين براي پاره اي توضيحات آموزش هاي آميزشي به بهزيستي بروند.اما برگهاي را که بايد پس از گذراندن دوره آموزشي از بهزيستي بگيرند را با خواهش و تمنا پر مي کنند و باز مي گردانند. اين ها مهارت هايي که بچه هاي ما از دوره هاي ابتدايي به بعد بايد آنها رابياموزند
با توجه به اينکه در آخرين جلسه کميسيون اجتماعي در خصوص آسيب هاي اجتماعي بحث شد. جهت جمع بندي راهکار شما براي پايين آمدن و به حد اقل رسيدن اسيب هاي اجتماعي چيست؟ در دوراني آوردن نام زنان خياباني هم قبحي داشت .امروز بخاطر زياد بودن اين اسيب ها ديگر کاملا مشهود است. براي کم کردن نامطلوب اين اسيب ها پيشنهاد شما چيست؟
فدايي: ما همگي به تاثير مهم آموزش رسيديم
زماني: بله اولين تلاش ما بايد براي پيشگيري باشد که چيزي به اين آمار زنان خياباني اضافه نشود. براي کساني که در اين راه افتاده اند معتقدم که بايد همه نهاد ها همکاري کنند در غير اين صورت هرگز کسي از اين امار کم نخواهد شد بلکه
متاسفانه شاهد آن خوهيم بود که اين امار روبه افزايش رود
در وهله اول بايد شکل و معضل را پذيرفت . در غير اين صورت هر روز بر ميزان اضافه خواهد شد. به عنوان مثال معتاد تا زماني که نپذيرد که معتاد است نمي تواند مداوا شود.پس جامعه هم بايد بپذيرد که اين معضل و مشکل وجود دارد متاسفانه جامعه هنوز اين واقعيت را نپذيرفته است. اما زماني که بپذيرد بايد بدانيم که همه مسئولين  ادارات و نهاد ها هرکدام بايد به نحوي به آن اداره اي که سازو کار اجراي اين مشکل را دارد کمک کنند. 
فدايي: اگر بخواهيم اين آسيب هايي را که اتفاق افتاده کاهش پيدا کند .بايد دستگاه هاي متولي ، دولت و مجلس عزم جدي بر اين موضوع بگذارند.بايد از شعار دادن و محول کردن وظايف خودمان به ديگران و ديگر ارگان ها خودداري کنيم. و در پي راهکار هاي مقابله با اين مسئله باشيم 
تعداد بازديد:2125 آخرين تغييرات:89/10/14
نظرات

نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر