چهارشنبه 13 فروردين 1399 - 7 شعبان 1441 - 1 آپريل 2020
صفحه اصلي/اجتماعي(جوانان، خانواده، بانوان و...)

مشمولان، منتظر نباشند

مشمولان، منتظر نباشند

دوستان خوب تبياني، اگر مشمول هستيد و يا به زودي به جمع مشمولان اضافه مي شويد

دوستان خوب تبياني، اگر مشمول هستيد و يا به زودي به جمع مشمولان اضافه مي شويد ، به منظور رفع ابهام در رابطه با جزئيا ت کامل مصوبات اخير مجلس درباره معافيت سربازي  مطلب زير را بخوانيد:
با مصوبه جديد مجلس از اين پس خانواده‌هايي که دو فرزند آنان به خدمت سربازي رفته باشند، پسر ديگرشان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شود.
 
با تصويب نمايندگان، يگانه فرزند ذکور مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد و نيز يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام دوره ضرورت خدمت سربازي معاف شدند.
همچنين تنها برادر تني سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غير مهجور و نيز تنها برادر سرپرست برادر کبير نيازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غير مهجور و فاقد شغل، يگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام و يگانه نوه ذکور مراقب يا نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند مي توانند از معافيت کفالت استفاده کنند.
با تصويب نمايندگان، مشمولي که همسرش فوت نموده و از او داراي فرزند صغير است، مادامي که ازدواج مجدد نکرده و يا داراي همسري که بعد از ازدواج معلول و نيازمند مراقبت باشد، مي تواند از معافيت کفالت استفاده کند.
همچنين از چند برادر واجد شرايط اعزام به خدمت در صورت اعزام يکي از برادران به خدمت، يکي از برادران مي تواند تا اتمام خدمت او از تعويق اعزام استفاده نمايد.
خانواده‌هايي که دو فرزند آنان به خدمت سربازي رفته باشند، پسر ديگرشان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شود
نمايندگان مقرر کردند در صورتي که يکي از فرزندان پسر سربازي که در حين خدمت سربازي فوت کند و يا يکي از فرزندان ذکور خانواده اي که يک فرزند آن خانواده در حين انجام خدمت سربازي فوت کرده باشد، فرزند ديگر از سربازي معاف مي شود.
نمايندگان مجلس مشمولي که تنها مراقب و نگهدارنده خواهر تني فاقد شوهر باشد را نيز از انجام خدمت سربازي معاف کردند.
منظور از يگانه مراقب در اين مصوبه، تنها فرزند ذکور يا برادر يا نوه بيش از هجده سال تمام است که مراقبت هر يک از بستگان مذکور در اين مصوبه را به علت نقص عضو، بيماري، کبر سن، صغير بودن يا اناث بودن به عهده دارد.
نمايندگان نيازمندي اشخاص مذکور در اين مصوبه به مراقبت به خاطر نقص عضو، بيماري و يا مهجور بودن را منوط به تشخيص شوراي پزشکي کردند.
با تصويب مجلس، کساني که مي خواهند از کفالت نگهداري مادر فاقد شوهر استفاده کنند، تا سي ماه متوالي مي توانند از معافيت کفالت موقت استفاده کنند و در پايان اين مدت در صورت دارا بودن شرايط کفالت، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند.
نمايندگان در مصوبه خود تصريح کردند که وجود برادري که از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از معافيت کفالت موقت مشمولي که سرپرستي خانواده را برعهده دارد، نخواهد بود. اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصيل اشتغال دارد، معتبر بوده و پس از آن با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام خواهند شد.
تنها پسر خانواده هايي که داراي سه فرزند اناث يا بيشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند
همچنين در صورتي که برادر يا برادران يا پدر مشمول به دليل بيماري يا معلوليت زمين گير بوده و بنا به تشخيص شوراي پزشکي فاقد صلاحيت و يا ناتوان براي سرپرستي باشند و مشمول نيز عملا مراقبت يا سرپرستي را برعهده داشته باشد، مي تواند از معافيت کفالت برخوردار شود.
نمايندگان مجلس با تعيين نحوه معافيت از خدمت فرزندان ذکور مددجويان، مصوب کردند: يکي از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي کشور از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشد.
همچنين تنها پسر خانواده هايي که داراي سه فرزند اناث يا بيشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.
نمايندگان مشمولاني که با معلولان اناث داراي معلوليت جسمي ـ حرکتي ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف کردند. اين معافيت به صورت موقت بوده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آنها معافيت موقت به معافيت دايم تبديل مي شود.
قابل ذکر است بدانيد ، مدير مشمولان ستاد کل نيروهاي مسلح با اعلام اين که قانون جديد تا زمان تصويب و ابلاغ يک سال طول خواهد کشيد گفت: مشمولان در انتظار تصويب اين قانون نباشند و به سربازي بروند. همچنين پيش بيني ستاد کل نيروهاي مسلح آن است که تا ارائه اين قانون به شوراي نگهبان و سپس ابلاغ آن به ستاد کل نيروهاي مسلح مدت زماني و اجرايي شدن آن يک ساله وقت نياز دارد.
ندا پاکنهاد/ وکيل پايه يک دادگستري
گروه جامعه و سياست 
تعداد بازديد:1735 آخرين تغييرات:89/10/18
نظرات

  • سهیل:جریان این خبر جدید چیه؟؟؟ که تنها نوه بالای 18 سال معاف میشه؟؟؟ اگه جده پسر داشته باشه چی؟؟ بازم معاف میشه؟؟؟ اگه نه پس این خبر جدید نیست که؟ قبلا هم بوده این قانون
نظر شما:
نام و نام خانوادگي
پست الكترونيك
نظر